Contents of the P.U.R. Collection for Powiat Sanok in the State Archive in Przemyśl, Poland

The P.U.R. stands for Państwowy Urząd Repatriacyjny – the National Repatriation Office. "Repatriation" is the archives' term for the movement of ethnic Poles into Poland from territory lost to other countries (principally Ukraine) after WWII. "Repatriation" is presumably mostly what this collection covers. However, there's also some documents in this collection covering "evacuation", which is the archives' term for Lemkos and Bokyos (Ukrainians) moved out of Poland around the same time as the "repatriation".

This document is a transcription of three typewritten pages from the State Archive in Przemyśl. Those pages give the titles of the individual items in PUR for powiat Sanok. I transcribed them in the fall of 2011 and I believe my transcription to be complete. The first two pages are covered in the first table below, and the third page covers Catalog B in the second table below.

There are several places where titles repeat (e.g. sygnatur 25, 26, and 27 in the first table). This isn't a transcription error; the titles repeat in the original.

Translate this page from Polish to English

Sygnatur Rodzaj akt Rok
1 Dziennik podawczy pism tajnych 1947 – 1950
2 Skorowidz I rejestr zaświadczeń repatriacyjnych 1945 – 1948
3 Kwestionariusze I podania repatriacyjne 1945
4 Kwestionariusze nr 1 – 50 1946
5 Kwestionariusze nr 51 – 100 1946
6 Kwestionariusze nr 101 – 150 1946
7 Kwestionariusze nr 151 – 200 1946
8 Kwestionariusze nr 201 – 300 1946
9 Kwestionariusze nr 301 – 384 1946
10 Kwestionariusze nr - 1947 – 1948
11 Dzienniki etapowe 1945 – 1949
12 Wkyazy imienne repatriantów powracających z Niemiec 1945
13 Akta osobowe oraz wykazy pracowników PUR, kartoteki uposażenia pracowników 1945 – 1948
14 Ewidencja zagubionych dokumentów  
15 Protokoły I podania dot. Pozostawionego mienia na wschodzie 1948
16 Zaświadczenia wydane repatriantom, pisma w sprawie orzeczeń odszkodowawczych oraz nadania majątków 1945 – 1946
17 Zaświadczenia wydane repatriantom, pisma w sprawie orzeczeń odszkodowawczych oraz nadania majątku 1947 – 1949
18 Księga inwentarzowa 1946
19 Księga inwentarzowa Failed to transcribe
20 Delegacyjne listy przewodnie 1947
21 Delegacje zwiadowcze 1947 – 1948
22 Delegacje zwiadowcze 1948
23 Delegacje zwiadowcze 1948
24 Delegacje zwiadowcze 1948
25 Księgi meldunkowe repatriantów 1945 – 1947
26 Księga meldunkowe repatriantów 1945 – 1946
27 Księga meldunkowe repatriantów 1946 – 1947
28 Akta dot. akcji “W”, imienne wykazy rodzin ewakuowanych z powiatu załadowcze Powiatowego Oddziału, gmina Nozdrzec, Dydnia, Żohatyń, Brzozów, Krzywcza, Jawornik Ruski 1947
29 Akta dot. akcji “W”, imienne wykazy ewakuowanych rodzin, mieszkańców powiatu Sanok – gmina Sanok, Bukowska, Szczawne, Mrzygłod, Jaśliska, Komańcza 1947
30 Akta dot. akcji “W”, imienne wykazy rodzin przesiedlonych z powiatu Lesko – gmina, Cisna, Miechowa 1947
31 Imienne wykazy osób przesiedlających się na tereny Ziem Odzyskanych 1945
32 Wykazy osób przesiedlających się na tereny zachodnie 1945
33 Wykazy osób przesiedlających się na tereny zachodnie 1946
34 Wykazy osób przesiedlających się na tereny zachodnie 1946
35 Wykazy osób przesiedlających się na tereny zachodnie 1946 - 1947

Category B

This is a transcription of the third page which has the heading, Kategoria B do dalszego przechowywania, and, beneath that, Powiaty Oddział w Sanoku. Delegatura W Lesku.

The table in the original document has no column headings, so my transcription doesn't have any either.

1 Akta repatriantów osiedl. W pow. leskim 1946 – 48
2 Wykazy stanu budynków ewakuowanych gosp. w poszcz gminach pow. Lesko 1945
3 Ewidencja delegacji zwiadowczych 1948
4 Rejestr zgłoszeń repatriantów. Repatrianci “Dzicy” 1945
5 Korespondencja w sprawie przesiedleń 17/1-4
6 Korespondencja w sprawie przesiedleń Pow. Rady Społecznego Osadnictwa Spółdz.-Parcelacyjnego w Lesku
7 Korespondencja w sprawie przesiedleń Pow. Rady Społecznego Osadnictwa Spółdz.-Parcelacyjnego w Lesku  
8 Korespondencja w sprawie przesiedleń Pow. Rady Społecznego Osadnictwa Spółdz.-Parcelacyjnego w Lesku  
9 Korespondencja w sprawie przesiedleń Pow. Rady OSP  
10 Korespondencja w sprawie przesiedleń Pow. Rady OSP  
11 Korespondencja w sprawie przesiedleń Pow. Rady OSP  
12 Korespondencja w sprawie przesiedleń Pow. Rady OSP  
13 Korespondencja w sprawie przesiedleń Pow. Rady OSP  
14 Rejestr repatriantów (imienna księga meldunkowa przybyłych repatriantów)  
15 Ewidencja przesiedlonych w pow.wg.gromad i gmin (imienne wykazy)  
16 Akcja “W” Imienne listy osób ewakuowanych  
17 Ewidencja przesiedlonych w pow.wg.gromad i gmin (imienne wykazy)  
18 Ewidencja przesiedlonych w pow.wg.gromad i gmin (imienne wykazy)  
19 Ewidencja przesiedlonych w pow.wg.gromad i gmin (imienne wykazy)  
20 Wykazy meinia pozostawionego przez ewakuowaną ludność ukraińską  
21 Imienne wzkayz repatriantów użytkujących gospodarstwa rolne  
22 Arkusze zgłoszeń nieruchomości. Dockumenty związane z przyjęciem do pracy Ob. Józefa Dwulila.  

 

Creative Commons License
All contents © 2020 Philip Semanchuk under a Creative Commons License.