Home Addresses of Bukowsko Residents at the End of the XVIII Century

The following records were compiled from the Bukowsko Spis Parafialny by Debbie Greenlee. She is the owner and author of this page.

The following record was found in the Spis Parafialny of the Bukowsko parish as a typed, loose sheet of paper. Transcription was done by Debbie Greenlee. There is no explanation on the sheet other than the title shown above. There is no indication when this list of names and addresses was compiled. I suggest that the researcher use this list in conjunction with the translation of the Bukowsko village section of the Spis Parafialny.

The Notes column seems to list the "current" spelling of the surname found in the Surname column. Some of the surnames may indicate an archaic spelling. Some of the given names have an archaic spelling. The use of the letter 'y' in place of a 'j' is an old way of spelling that particular given name and means nothing more.

All question marks found in the list were placed there by whomever compiled this list. Endnotes are mine meant to help people understand what is written. For example, the Jewish synagogue and the city hall are listed.

Whomever originally composed this list chose not to indicate a wife's given name if her husband was deceased, instead simply indicating that the owner of the house was the "wdowa" (widow). There are several places in the list where an object name was typed in the given name column rather than an actual given name. A "Terms" and "Diminutive" section can be found at the end of the list.

If you have any questions or would like a copy of the spis image please contact Debbie Greenlee.

SurnameGiven NameHouse NumberNotes
Kowal Woyciech 17  
Kowal Woytek 17  
Kowal Michał 18  
Rzydka Tomasz 19 Żytka
Rzydka Tomek 19  
Zabiega Józef 20  
Rzytka Jan 21 Żytka
Luszcz Maciey 22 Łuszcz
Szczepan Bartłomiey 23  
Zabiega Jakub 25  
Bochnak Kazek 26  
Zabiega Marcin 27  
Lazański Maciey 28  
Gołembicz wdowa 29  
Kaliba Józef 30  
Burlewicz Antoni 31  
Koliba Jędrzey 32  
Koliba Jędrzey 32  
Duduś Michał 33  
Piłat Kazimierz 34  
Piłat Kazek 34  
Kwarciana wdowa 35  
Kutiak Krzysiek 36  
Lopara Herszko 36  
(no name listed) Krzysko 36  
Radożycki Jędrzey 37  
Sokoł Krzysiek 38 Sokół
Zabiega Krzysiek 39  
Grabowski Wojciech 40  
Zabiega Krzysiek 40  
Duduś Petro 41  
Duduś Piotr 41  
Jakubaszek Kazimierz 42  
Hnat kowal 43  
Zaiąc Mikołay 44 Zając
Halczka wdowa 46 Halczak
Niemiec Józef 47  
Karbowski Jasiek 48  
(B)Roszczyszyn Boruch 57  
Medlowa wdowa 58  
Cierszon Józef 59  
Dwornik Piotr 60  
Szlomkowa (1) wdowa 61 Szlomek
Czapnik Jakob 62  
Żydowska (2) Bożnica 63  
Krulicki Piotr 64 Królicki
Nieczy wdowa 65  
Arędarska (no name listed) 66 Nowotańcówka
Ratusz (3) (no name listed) 66  
Dąbrowski Michał 67  
Krulicki Piotr 68 Królicki
Fundarski Maciey 71  
Pięćniowski Tomasz 73  
Kubak Błażey 74  
Hrząszcz Błażey 75 Chrząszcz
Starznecki Wawrzyniec 76  
Sokołowski Woyciech 77  
Hanuś Paweł 79  
Hrząszcz Jędrzey 80 Chrząszcz
Hrząszcz Błażey 81 Chrząszcz
Majdecki Wawrzyniec 82  
Bochnak Jasiek 84  
Hodakowski Krzysko 88  
Solon Jędrzey 94  
Solon Jędrzey 100  
Mikołsek Maciek 101 Mikołajek
Podwapiński Petro 102  
Podwapiński Piotr 102  
Podwapiński Mikołay 103  
Podwapiński Wanw? 104  
Podwapiński Jan 104  
Podwapiński Jędrzey 105  
Bochnak Kazimierz 106  
Bochnak Szymon 106  
Kozlowski Franciszek 107  
Kozlowski Franek 107  
Mikołsiek Maciek 107 Mikołajek
Lada Woytek 108  
Łada Jakob 108  
Kutiak Kuba 109  
Kutiak Jakub 109  
Kulas Wojciech 110  
Kulus Woytek 110  
Sobol Woytek 111  
Sobul Woyciech 111 Soból
Sobul Woytek 111 Soból
Kulas Maciek 112  
Turek Woytek 113  
Turek Woytek 113  
Zabiega Jasiek 114  
Duduś Sobek 115  
Kozlowski Błażek 116  
Kutiak Sebastyan 117  
Kutiak Sobek 117  
Korecki Szczepan 120  
Korecki Kazek 121  
Nowotaniec ? Woyciech 122  
Kowal Michał 123  
Huysak Jasiek 124  
Marzu Maciey 126  
Hunubak Michał 127  
Byczek Michał 129  
Hnat Sebastyan 130  
Hnat Jan 131  
Tomczak Paweł 140  
Tomczak Jan 141  
Tomczak Jędrzej 142  
Roczniak Michał 143  
Tetlak Woytek 144  
Hnat Jędrzey 145  
Barycka wdowa 146  
Klapczak Chromy Błażey 148  
Klepczyk Błażek 148  
Klepczyk Chromy Błażek 149  
Klepczik Błażey 149 Klepczyk
Wyga Wawrzyniec 150  
Wyga/Mazur Wawrzek 150  
Bednarczek Krzysiek 151  
Bednarz Krzysko 151  
Bednarz Antoni 151  
Roczniak Paweł 152  
Tetlak Jędrzey 155  
Tetlak Andrzey 155  
Wilczek Marcin 156  
Hrząszcz Kazimierz 157 Chrząszcz
Hrząszcz Maciey 158 Chrząszcz
Hrząszcz Mykołay 159 Chrząszcz
Kamyk Michał 160  
Kamyk Michał 160  
Kamyk Maciek 161  
Wilczek Maciek 162  
Hrominczak Jakub 163  
Hrominczak Paweł 164  
Mikołaiek Maciek 165 Mikołajek
Mikołaiek Maciek 165 Mikołajek
Hrząszcz Józef 166 Chrząszcz
Hrząszcz Maciey 166 Chrząszcz
Pieszczoch Jan 167  
Pieszczoch Jasiek 167  
Tomczak Stanisław 168  
Tomczak Staszek 168  
Wronka Tomasz 169  
Ganczarz Jan 170  
Bochnak Sebastyan 171  
Bochnak Sobek 171  
Hrząszcz Sebastyan 172 Chrząszcz
Hrząszcz Sobek 172  
Bednarz Krzysztof 173  
Radozycka wdowa 174  
Radzycka wdowa 174  
Pieszczoch Sobestyan 175  
Pieszczoch Sobek 175  
Radozycki Maciey 176  
Radozycki Maciek 176  
Rzydka Wawrzek 177  
Żydka Wawrzyniec 177 Żytka
Luszcz Woyciech 178 Łuszcz
Luszcz Błażey 178 Łuszcz
Luszcz Błażek 179 Łuszcz
Duduś Woytek 180  
Dziadurz Woyciech 180 Dziaduś
Duduś Jasiek 181  
Duduś Kuba 181  
Dziaduś Jan 181  
Dziaduś Jakub 181  
Wasiak Michał 182  
Torba Woytek 183  
Torbyszin Woyciech 183  
Rakocy Woyciech 184 Rakoczy
Rakocy Woytek 184  
Luszcz Sobestyn 185 Łuszcz
Bochnak Szymon 186  
Skulibowski Jędrzey 187  
Hanuś Jakub 188  
Kołiba Michał 189 Koliba
Stornik Bartłomiey 190 Sternik
Styrnik Błazey 191 Sternik
Duduś Tomasz 192  
Za Jędrzey 193  
Raczek Jasiek 194  
Parkolub Michał 196  
Dziadusza Jan 197  
Styrnik Maciey 197 Sternik
Styrnik Maciey 197 Sternik
Hrząszcz Antoni 198 Chrząszcz
Hrząszczowa wdowa 199 Chrząszcz
Stawarczek Antoni 200  
Stawarczyk Antoni 200  
Zydulak Jędrzey 201  
Zydulak Marcin 202 Zadylak ?
Grześ Tomasz 203  
Zydulak Jan 204  
Zydulak Jan 204  
Zydulak Jędrzey 204  
Zydulak Jurko 204  
Duduś Tomasz 205  
Duduś Tomek 205  
Piłat Maciey 206  
Grześ Józef 207  
Grześ Wawrzek 207  
Rakocy Józef 207 Rakoczy
Krawcowa drug wdowa 208  
Krawiec Jędrzey 208  
Krawcowa wdowa 209 Krawiec
Duduś Wawrzyniec 210  
Zabiega Paweł 210  
Zydulak Tomasz 211  
Bednarz Błażey 212  
Duduś Jan 213  
Staszowski Błażey 214  
Pański (4) Dom 219  
Pleśniarski Ignacy 220  
Hrząszcz Sobek 222 Chrząszcz
Hrząszcz Paweł 226 Chrząszcz
Hrząszcz Paweł 226  
Pieszczoch Kazimierz 228  
Pieszczoch Kazek 228  
Szczepan Jędrzey 230  
Radożycki Michał 234  
Mikołayek Wawrzyniec 289 Mikołajek
Bochnak Maciey ?  
Bochnak Józef ?  
Hnat Antoni ?  
Hnat Tomasz ?  
Hrząszcz Kuba ?  
Kutiak Kazek ?  
Mikołajek Woytek ?  
Mikołayek Józef ? Mikołajek
Radozycki Paweł ?  
Sokułka wdowa ? Sokół
Zabiega Jędrzey ?  
Rzydka Kazimierz 150 ? Żytka
Zydulak Jędrzey 20?  
Rzydka Kazimierz 50?  
Gancarz Kuba 51 or 81  
Pański (5) Folwark    
Wolański Paweł    

Footnotes

  1. This spelling indicates the widow's surname or her maiden name was Szlomek.
  2. This address (63) was the location of the Jewish synagogue.
  3. This address was city hall.
  4. This indicates that 219 was the home of a man whose surname was Pański.
  5. This indicates a farm owned by a man whose surname was Pański.

Terms Found in the Record

boznica
synagogue
dom
house
folwark
farm
kowal
blacksmith
wdowa
widow

Diminutives (Nicknames) Used in the Record

Błażek
Błażej
Jasiek
Jan
Kazek
Kazimierz
Krzysiek
Krzysztof
Krzysko
Krzysztof
Kuba
Jakub
Maciek
Maciej
Sobek
Sebastyan = Sebastian (Polish)
Sobestyn
Sebastian
Staszek
Stanisław
Tomek
Tomasz
Wawrzek
Wawrzyniec
Woytek
Wojciech

Transcription and English translation © 2006 Deborah Greenlee; no claim made to original records; used at this website by express permission; all other rights reserved.