Nadolany Baptisms Volume IV, 1900 - 1945, powiat Sanok, old województwo Krosno

The following records were compiled by Debbie Greenlee. She is the owner and author of this page.

This is volume 4 of a 4-part series. Please read the introduction for complete information on where the records came from, how to get copies, etc.

You might also search the Nadolany Civil Birth Records, Volume 10, 1900 – 1947.

Record Birth Date House Village Infant Father Mother
Original Record Page 163
1900
1 03 Jan 1900 18 Nadolany Antonina Jakubowski Jan Jakubowski Maria Pankiewicz
2 09 Jan 1900 63 Nadolany Aniela Pałuk Jan Pałuk Katarzyna Drozd
3 20 Jan 1900 13 Nadolany Józef Jasiński Antoni Jasiński Anna Łuczka
4 26 Jan 1900 73 Nadolany Józefa Kużmiak Michał Kużmiak Karolina Leczowicz
5 28 Jan 1900 71 Nadolany Franciszek Burnat Jan Burnat Maria Maksymik
6 17 Mar 1900 126 Nadolany Józef Namieśnik Paweł Namieśnik Antonina Drozd
7 17 Mar 1900 11 Nadolany Franciszka Sabat Tomasz Sabat Katarzyna Rasiewicz
Original Record Page 164
8 18 Mar 1900 80 Nadolany Paweł Kozimor Jan Kozimor Maria Fołta
9 16 Mar 1900 62 Nadolany Taduesz Pawiak Walenty Pawiak Eleanora Pilawski
10 29 Apr 1900 108 Nadolany Antoni Jakubowski Jan Jakubowski Maria Waszczyszyn
11 28 Jun 1900 7 Nadolany Paweł Majka Jan Majka Katarzyna Mejza
12 13 Jul 1900 28 Nadolany Paulina Błażejowski Jan Błażejowski Antonina Zadrożny
13 16 Jul 1900 19 Nadolany Wincenty Drozd Michał Drozd Karolina Kozimor
14 29 Jul 1900 37 Nadolany Ignacy Wójcik Adam Wójcik Anna Burnat
15 04 Aug 1900 56 Nadolany Maria Naparliński Józef Naparliński Aniela Koczerski
16 08 Aug 1900 58 Nadolany Wawrzyniec Kozimor Mikołaj Kozimor Katarzyna Kotulka
Original Record Page 165
17 06 Sep 1900 104 Nadolany Franciszek Majka Jan Majka Katarzyna Pelczar
18 17 Sep 1900   Nadolany   Piotr Sawka Rozalia Burnatowski
19 10 Oct 1900 8 Nadolany Józef Serwoński Włodzimierz Serwoński Katarzyna Banasiewicz
20 10 Nov 1900 92 Nadolany Maria Pawiak Andrzej Pawiak Wiktoria Sabat
21 02 Nov 1900 124 Nadolany Franciszek Burnatowski Jan Burnatowski Rozalia Burnatowski
22 25 Nov 1900 103 Nadolany Stefania Senk Piotr Senk Ludwika Drozd
1901
01 06 Jan 1901   Nadolany Stanisława Próżny Paweł Próżny Rozalia Muszański
02 11 Jan 1901 68 Nadolany Antonina Gac Michał Gac Karolina Szuba
Original Record Page 166
3 13 Jan 1901   Nadolany Paweł Szatkowski Michał Szatkowski Franciszka Gorzkowski
4 25 Jan 1901 8 Nadolany Paweł Serwoński   Aniela Serwoński
5 03 Feb 1901 54 Nadolany Kazimierz Sieradzki Paweł Sieradzki Ludwika Borański
6 27 Feb 1901 52 Nadolany Jan Lenio Józef Lenio Anna Gorzkowski
7 05 Mar 1901 1 Nadolany Józef Paraniak Jan Paraniak Anna Szczepanik
8 07 Apr 1901 1 Nadolany Maria Wojtuszewski Paweł Wojtuszewski Helene Wychowaniec
9 09 Apr 1901 126 Nadolany Leon Namieśniak Paweł Namieśniak Antonina Drozd
10 23 Apr 1901 27 Nadolany Stanisława Silarski Franciszek Silarski Józefa Pankiewicz
11 22 Apr 1901 110 Nadolany Wojciech Kożma Jan Kożma Franciszka Sabat
Original Record Page 167
12 26 Apr 1901 12 Nadolany Jan Sabat Andrzej Sabat Aniela Gac
13 14 May 1901 51 Nadolany Zofia Kozimor Paweł Kozimor Katarzyna Pluskwa
14 05 Jun 1901 33 Nadolany Waleria Senk Jan Senk Maria Florczak
15 19 Jul 1901 112 Nadolany Wincenty Gac Jan Gac Katarzyna Pastuszak
16 21 Jul 1901 79 Nadolany Jakub Gac Jan Gac Maria Kozimor
17 22 Jul 1901 45 Nadolany Rozalia Balwierczak Jan Balwierczak Maria Jaroszewski
18 31 Jul 1901 6 Nadolany Józefa Bednarczyk Andrzej Bednarczyk Paulina Serwoński
19 31 Jul 1901 130 Nadolany Helena Kwarciak Tomasz Kwarciak Anna Szatkowski
20 12 Sep 1901 5 Nadolany Jan Czapla Józef Czapla Maria Drozd
Original Record Page 168
21 15 Sep 1901 10 Nadolany Wincenty Silarski Jakub Silarski Magdalena Czapla
22 22 Sep 1901 47 Nadolany Michał Kindlarski Józef Kindlarski Maria Sabat
23 28 Sep 1901 13 Nadolany Stanisław Jasiński Michał Jasiński Katarzyna Pawiak
24 18 Oct 1901 119 Nadolany Helena Rajchel Józef Rajchel Aniela Kozimor
25 22 Nov 1901 33 Nadolany Katarzyna Lenio Jakub Lenio Wiktoria Jasiński
26 26 Nov 1901 107 Nadolany Andrzej Standryt Michał Standryt Józefa Kozimor
27 11 Dec 1901 124 Nadolany Tomasz Burnatowski Jan Burnatowski Rozalia Gac
28 21 Dec 1901 71 Nadolany Adam Sokołowski Antoni Sokołowski Maria Jasiński
29 26 Dec 1901 44 Nadolany Jan Sołtys Andrzej Sołtys Ludwika Bednarz
Original Record Page 169
1902
1 05 Jan 1902 32 Nadolany Wincenty Gorzkowski Jan Gorzkowski Aniela Sabat
2 24 Jan 1902 63 Nadolany Paulina Pałuk Jan Pałuk Karolina Drozd
3 25 Jan 1902   Nadolany Paulina Błaż Jan Błaż Maria Drozd
4 26 Jan 1902 52 Nadolany Marcianna Drozd Paweł Drozd Maria Lenio
5 30 Jan 1902 15 Nadolany Jan Drozd Michał Drozd Anna Jaklowski
6 17 Mar 1902   Nadolany Józef Próżny Paweł Próżny Rozalia Muszański
7 19 Feb 1902 18 Nadolany Maciej Jakubowski Jan Jakubowski Maria Pankiewicz
8 04 Mar 1902 80 Nadolany Kazimierz Kozimor Jan Kozimor Maria Fołta
9 04 Mar 1902 72 Nadolany Józefa Kozimor Michał Kozimor Katarzyna Gac
Original Record Page 170
10 02 Mar 1902 104 Nadolany Kazimierz Majka Piotr Majka Maria Kulikowski
11 08 Mar 1902 61 Nadolany Bronisław Pawiak Walenty Pawiak Eleonora Pilawski
12 23 Apr 1902   Nadolany Paweł Burnat Karol Burnat Franciszka Bednarczyk
13 01 May 1902 1 Nadolany Stanisława Standryt Jan Standryt Katarzyna Burnatowski
14 10 May 1902 54 Nadolany Antoni Barański Jan Barański Ludwika Gac
15 10 May 1902 15 Nadolany Wiktor Drozd Jan Drozd Maria Królicki
16 17 May 1902 55 Nadolany Józefa Łuczynski Józef Łuczyński Maria Kawa
17 17 Jun 1902   Nadolany Maria Pawiak Michał Pawiak Magdalena Bednarczyk
Original Record Page 171
18 19 Jun 1902 57 Nadolany Szymon Rabicki Tomasz Rabicki Ludwika Burnat
19 05 Aug 1902   Nadolany Rozalia Leczowicz Jan Leczowicz Ludwika Drozd
20 14 Aug 1902 12 Nadolany Franciszek Sabat Jan Sabat Aniela Dziedzic
21 21 Sep 1902 6 Nadolany Władysław Bednarczyk Andrzej Bednarczyk Paulina Serwoński
22 26 Sep 1902 69 Nadolany Michał Rajchel Andrzej Rajchel Salomea Nowak
23 29 Oct 1902 75 Nadolany Karol Gorzkowski Marian Gorzkowski Aniela Piszczyński
24 29 Oct 1902 19 Nadolany Jan Drozd Michał Drozd Karolina Kozimor
25 31 Oct 1902 4 Nadolany Karolina Szatkowski Michał Szatkowski Francizska Gorzkowski
26 19 Nov 1902 44 Nadolany Karol Pociecha Mikołaj Pociecha Maria Ołowiany
Original Record Page 172
27 22 Apr 1902 44 Nadolany Antoni Szczerba Teodor Szczerba Anastazja Guła
1903
1 02 Jan 1903 88 Nadolany Paulina Jakubowski Jan Jakubowski Maria Waszczyszyn
2 14 Jan 1903 102 Nadolany Antoni Lenio Józef Lenio Anna Gorzkowski
3 10 Feb 1903 58 Nadolany Stanisław Kozimor Mikołaj Kozimor Katarzyna Kotulka
4 13 Feb 1903 16 Nadolany Kazimierz Wielgos Józef Wielgos Katarzyna Czapla
5 28 Feb 1903 99 Nadolany Kazimierz Pawiak Tomasz Pawiak Rozalia Gorzgowski
6 19 Mar 1903 8 Nadolany Franciszka Serwoński Włodzimierz Serwoński Katarzyna Banasiewicz
7 05 Apr 1903   Nadolany Wincenty Burdasz Marcin Burdasz Katarzyna Polny
Original Record Page 173
8 15 Apr 1903 28 Nadolany Stanisław Błażejowski Jan Błażejowski Antonina Zadorożny
9 23 Apr 1903 2 Nadolany. Wojciech Naparliński Józef Naparliński Aniela Koczerski
10 30 Apr 1903 1 Nadolany Stanisława Wojtuszewski Paweł Wojtuszewski Helena Wychowaniec
11 08 May 1903 116 Nadolany Stanisław Kończyk Stefan Kończyk Ludwika Kozimor
12 25 May 1903 92 Nadolany Wincenty Słysz Jan Słysz Maria Sabat
13 22 May 1903 87 Nadolany Antoni Wincenty Gac Michał Gac Karolina Szuba
14 01 Jun 1903 83 Nadolany Władysław Senk Jan Senk Maria Florczak
15 10 Jun 1903 80 Nadolany Antonina Kozimor Jan Kozimor Maria Fołta
16 27 Jun 1903   Nadolany Władysław Burnatowski Piotr Burnatowski Weronika Żmigrodzki
17 3 Jul 1903 16 Nadolany Maria Wielgos Andrzej Wielgos Katarzyna Jaklowski
Original Record Page 174
18 06 Jul 1903 1 Nadolany Wincentyna Pestrak Bazyli Pestrak Karolina Wesołowski
19 16 Aug 1903 115 Nadolany. Bronisława Balwierczak Andrzej Balwierczak Maria Chrząszcz
20 23 Aug 1903 44 Nadolany Bronisława Silarski Jakub Silarski Amelia Sieradzki
21 29 Aug 1903 32 Nadolany Władysław Pawiak Andrzej Pawiak Wiktoria Sabat
22 09 Sep 1903 7 Nadolany Michał Burnat Jan Burnat Maria Maksymik
23 12 Sep 1903 47 Nadolany Franciszka Kindlarski Józef Kindlarski Maria Sabat
24 04 Oct 1903 6 Nadolany Zofia Bednarczyk Andrzej Bednarczyk Paulina Serwoński
25 18 Oct 1903 112 Nadolany Andrzej Gac Jan Gac Katarzyna Pastuszak
26 11 Oct 1903 104 Nadolany Marcin Majka Piotr Majka Maria Kulikowski
27 14 Oct 1903 19 Nadolany Stanisław Drozd Józef Drozd Aniela Pawiak
Original Record Page 175
27 19 Dec 1903   Nadolany Jan Kozimor Antoni Kozimor Rozalia Cesarczyk
28 19 Nov 1903   Nadolany. Feliks Szczerba Michał Szczerba Maria Majka
29 28 Dec 1903 72 Nadolany Stefania Kozimor Piotr Kozimor Karolina Silarski
1904
1 10 Jan 1904 51 Nadolany . Antoni Kozimor Paweł Kozimor Katarzyna Pluskwa
2 13 Jan 1904 13 Nadolany Paulina Jasiński Michał Jasiński Katarzyna Pawiak
3 25 Jan 1904 63 Nadolany Józef Pałuk Jan Pałuk Karolina Drozd
4 24 Mar 1904 33 Nadolany Wincenty Lenio Jakub Lenio Wiktoria Jasiński
5 25 Mar 1904 12 Nadolany Wincenty Jakubowski Jan Jakubowski Maria Pankiewicz
Original Record Page 176
5a 01 Feb 1904   Nadolany Agata Kużmiak Michał Kużmiak Karolina Leczowicz
6 14 Apr 1904 5 Nadolany. Władysław Czapla Józef Czapla Maria Drozd
7 09 May 1904 31 Nadolany Władysław Szatkowski Józef Szatkowski Anna Gorzkowski
8 02 May 1904 62 Nadolany Weronika Pawiak Walenty Pawiak Eleonora Pilawski
9 22 Jun 1904   Nadolany . Teofila Próżnyny Paweł Próżny Rozalia Muszański
10 03 Jun 1904 35 Nadolany Paweł Sabat Michał Sabat Katarzyna Cieślewicz
11 12 Jul 1904 118 Nadolany Jan Kozimor Maciej Kozimor Maria Burnat
12 12 Jul 1904 75 Nadolany Maria Gorzkowski Marcin Gorzkowski Aniela Piszczyński
13 12 Aug 1904   Nadolany Zofia Sołtys Andrzej Sołtys Ludwika Bednarz
Original Record Page 177
14 12 Sep 1904 13 Nadolany Maria Jasiński Antoni Jasiński Anna Łuczka
15 14 Sep 1904 10 Nadolany. Jan Silarski Jakub Silarski Magdalena Czapla
16 15 Sep 1904   Nadolany Michalina Burnatowski Piotr Burnatowski Weronika Żmigrodzki
17 27 Sep 1904 15 Nadolany Michalina Drozd Jan Drozd Maria Królicki
18 27 Oct 1904   Nadolany Tadeusz Kozimor Jan Kozimor Maria Patrylak
19 27 Oct 1904   Nadolany Wincenty Lenio Franciszek Lenio Wiktoria Kozimor
20 06 Nov 1904 69 Nadolany   Andrzej Rajchel Salomea Nowak
21 15 Dec 1904   Nadolany Józef Błażejowski Jan Błażejowski Antonina Zadorożny
22 15 Dec 1904   Nadolany Adam Błażejowski Jan Błażejowski Antonina Zadorożny
Original Record Page 178
1905
1 01 Jan 1905   Nadolany Jan Standryt Michał Standryt Józefa Kozimor
2 13 Jan 1905   Nadolany Maria Szatkowski Michał Szatkowski Franciszka Gorzkowski
3 16 Jan 1905 54 Nadolany Józef Barański Jan Barański Ludwika Gac
4 18 Jan 1905 110 Nadolany Józef Kożma Jan Kożma Franciszka Sabat
5 09 Jan 1905   Nadolany Edward Kozimor Maciej Kozimor Maria Podgórski
6 06 Feb 1905 71 Nadolany Waleria Sokołowski Antoni Sokołowski Maria Jasiński
7 18 Feb 1905 118 Nadolany Józefa Rajchel Józef Rajchel Aniela Kozimor
8 03 Apr 1905 27 Nadolany Waleria Silarski Franciszek Silarski Józefa Pankiewicz
Original Record Page 179
9 23 Apr 1905 59 Nadolany Jan Banasiewicz Franciszek Banasiewicz Ludwika Leczowicz
10 12 May 1905 49 Nadolany Weronika Pociecha Mikołaj Pociecha Maria Ołowiany
11 24 May 1905 45 Nadolany Bronisław Balwierczak Jan Balwierczak Maria Jaroszewski
12 26 May 1905 87 Nadolany Aniela Gac Michał Gac Karolina Szuba
13 01 Jun 1905 63 Nadolany Paweł Kozimor Michał Kozimor Katarzyna Gac
14 04 Jun 1905   Nadolany Petronela Leczowicz Jan Leczowicz Ludwika Drozd
15 16 Jun 1905   Nadolany Paweł Sabat Jan Sabat Aniela Dziedzic
16 03 Jul 1905 80 Nadolany Piotr Kozimor Jan Kozimor Maria Fołta
17 08 Jul 1905 99 Nadolany Jan Pawiak Tomasz Pawiak Rozalia Gorzkowski
Original Record Page 180
17a 02 Apr 1905   Nadolany Wanda Jakubowski Bartłomiej Jakubowski Katarzyna Swieżek
18 14 Jul 1905 48 Nadolany Jan Kawa Michał Kawa Rozalia Kozimor
19 20 Jul 1905 54 Nadolany Wincentyna Sieradzki Paweł Sieradzki Ludwika Barański
20 12 Aug 1905 89 Nadolany Ludwik Sęk Jan Sęk Maria Florczak
21 22 Aug 1905 132 Nadolany Stanisław Drozd Józef Drozd Ludwika Leczowicz
22 26 Aug 1905 65 Nadolany Stefania Dąbrowski Stanisław Dąbrowski Helena Mindur
23 09 Sep 1905 73 Nadolany Michał Drozd Tomasz Drozd Maria Gac
24 09 Sep 1905 118 Nadolany Michał Kozimor Maciej Kozimor Maria Burnat
25 09 Sep 1905   Nadolany Michalina Bajka Piotr Bajka Maria Kulikowski
Original Record Page 181
26 13 Oct 1905   Nadolany Karol Bednarczyk Andrzej Bednarczyk Paulina Serwoski
27 24 Oct 1905 52 Nadolany Szymon Drozd Paweł Drozd Maria Lenio
28 16 Nov 1905 55 Nadolany Salomea Łuczyński Józef Łuczyński Maria Kawa
29 16 Dec 1905 13 Nadolany Jan Jasiński Michał Jasiński Katarzyna Pawiak
30 26 Dec 1905 56 Nadolany Stefania Naparliński Józef Naparliński Aniela Koczerski
31 26 Dec 1905 7 Nadolany Stefan Majka Jan Majka Katarzyna Mejza
1906
1 12 Feb 1906 47 Nadolany Jan Kindlarski Józef Kindlarski Maria Sabat
2 26 Jan 1906 62 Nadolany Edward Pawiak Walenty Pawiak Eleonora Pilawski
3 25 Feb 1906 29 Nadolany Jan Pawiak Andrzej Pawiak Wiktoria Sabat
4 27 Mar 1906 75 Nadolany Józef Gorzkowski Marian Gorzkowski Aniela Piszczyński
Original Record Page 182
5 18 Apr 1906 12 Nadolany Wojciech Jakubowski Jan Jakubowski Maria Pankiewicz
6 18 Apr 1906 67 Nadolany Antoni Majka Jan Majka Maria Banasiewicz
7 10 May 1906   Nadolany Władysław Majka Jan Majka Katarzyna Giemza
8 22 Jun 1906 115 Nadolany   Michał Kawa Rozalia Kozimor
9 14 Jul 1906 108 Nadolany Władysław Jakubowski Jan Jakubowski Maria Waszczyszyn
10 14 Jul 1906 18 Nadolany Józefa Drozd Józef Drozd Aniela Pawiak
11 21 Jul 1906 63 Nadolany Jakub Pałuk Jan Pałuk Karolina Drozd
12 03 Aug 1906 113 Nadolany Maria Ołowiańczyk Bazyli Ołowiańczyk Karolina Kozimor
13 07 Aug 1906 98 Nadolany Zuzanna Kozimor Jan Kozimor Wincentyna Banasiewicz
14 12 Sep 1906 58 Nadolany Michał Kozimor Mikołaj Kozimor Katarzyna Kotulka
Original Record Page 183
15 26 Sep 1906 34 Nadolany Zuzanna Banasiewicz Jan Banasiewicz Agata Lenio
16 29 Sep 1906   Nadolany Jan Szatkowski Michał Szatkowski Franciszka Gorzkowski
17 01 Nov 1906 5 Nadolany Karol Czapla Józef Czapla Maria Drozd
18 04 Nov 1906 20 Nadolany Paulina Gorzkowski Jakub Gorzkowski Salomea Sternik
19 24 Nov 1906 38 Nadolany Anna Szatkowski   Katarzyna Szatkowski
20 07 Dec 1906 68 Nadolany Bronisław Standryt Jan Standryt Katarzyna Burnatowski
21 08 Dec 1906 44 Nadolany Stanisław Sołtys Andrzej Sołtys Ludwika Bednarz
22 10 Dec 1906 74 Nadolany Karolina Gac Jan Gac Maria Kozimor
23 10 Dec 1906 112 Nadolany Antonina Gac Jan Gac Katarzyna Pastuszak
Original Record Page 184
24 28 Dec 1906 149 Nadolany Antonina Pociecha Mikołaj Pociecha Maria Ołowiany
25 29 Dec 1906 124 Nadolany Stanisław Burnatowski Jan Burnatowski Rozalia Gac
1907
1 03 Jan 1907 37 Nadolany Jan Próżny Paweł Próżny Rozalia Muszański
2 12 Jan 1907 15 Nadolany Paulina Drozd Jan Drozd Maria Królicki
3 13 Jan 1907 51 Nadolany Franciszek Bednarczyk Andrzej Bednarczyk Paulina Serwoński
4 17 Jan 1907 11 Nadolany Jan Burnat Stanisław Burnat Rozalia Sabat
5 12 Feb 1907 10 Nadolany Waleria Silarski Jakub Silarski Magdalena Czapla
6 15 Feb 1907   Nadolany Jan Rabada Józef Anastazja Rabada
7 11 Feb 1907 130 Nadolany Maria Kwarciak Tomasz Kwarciak Anna Szatkowski
Original Record Page 185
8 03 Mar 1907 92 Nadolany Kazimiera Słysz Jan Słysz Maria Sabat
9 24 Mar 1907 69 Nadolany Tadeusz Rajchel Andrzej Rajchel Salomea Nowak
10 02 Apr 1907 72 Nadolany Józef Kozimor Piotr Kozimor Karolina Silarski
11 12 Apr 1907 101 Nadolany Adam Fołta Franciszek Fołta Maria Szurlej
12 15 Apr 1907   Nadolany Stanisław Sieradzki Paweł Sieradzki Ludwika Barański
13 13 Jun 1907 53 Nadolany Antoni Banasiewicz Franciszek Banasiewicz Ludwika Leczowicz
14 18 Jun 1907 8 Nadolany Bronisława Serwoński Włodzimierz Serwoński Katarzyna Banasiewicz
15 02 Jul 1907 65 Nadolany Maria Dąbrowski Stanisław Dąbrowski Helena Mindur
16 17 Jul 1907 40 Nadolany Władysław Majka Piotr Majka Maria Kulikowski
17 08 Aug 1907 67 Nadolany Józef Rabicki Tomasz Rabicki Ludwika Burnat
Original Record Page 186
18 11 Aug 1907   Nadolany Władysława Gac Michał Gac Karolina Szuba
19 24 Aug 1907 27 Nadolany Jakub Mindur Jan Mindur Józefa Pankiewicz
20 27 Aug 1907 89 Nadolany Helena Senk Jan Senk Maria Florczak
21 07 Sep 1907 115 Nadolany Michalina Kawa Michał Kawa Rozalia Kozimor
22 10 Sep 1907 118 Nadolany Michalina Rajchel Józef Rajchel Aniela Kozimor
23 08 Oct 1907 12 Nadolany Teofila Jakubowski Jan Jakubowski Maria Pankiewicz
24 08 Sep 1907   Nadolany   Marcin Gorzkowski Aniela Piszczyński
25 24 Oct 1907 20 Nadolany Franciszek Błażejowski Jan Błażejowski Antonina Zadrożna
26 30 Oct 1907 35 Nadolany Bronisław Mindur Michał Mindur Zofia Tymczyszyn
27 08 Nov 1907 73 Nadolany Zofia Drozd Tomasz Drozd Maria Gac
Original Record Page 187
28 03 Dec 1907 55 Nadolany Stanisław Łuczyński Józef Łuczyński Maria Kawa
29 18 Dec 1907 80 Nadolany Dominik Kozimor Jan Kozimor Józefa Wronkowicz
30 29 Dec 1907 94 Nadolany Jan Ołowiańczyk Bazyli Ołowiańczyk Karolina Kozimor
31 21 Jan 1907 100 Nadolany Józef Kopacz Michał Kopacz Julia Lenio
1908
1 02 Feb 1908 46 Nadolany Maria Lenio Franciszek Lenio Wiktoria Kozimor
2 26 Jan 1908   Nadolany Władysław Pawiak Walenty Pawiak Eleonora Pilawski
3 14 Apr 1908 64 Nadolany Maria Gorzkowski Antoni Gorzkowski Anna Jakubowski
4 03 Jul 1908 51 Nadolany Antoni Bednarczyk Andrzej Bednarczyk Paulina Serwoński
5 19 Jul 1908 21 Nadolany Maria Szatkowski Michał Szatkowski Franciszka Gorzkowski
Original Record Page 188
6 24 Aug 1908 67 Nadolany Rozalia Majka Jan Majka Maria Banasiewicz
7 16 Sep 1908 85 Nadolany Anna Gorzkowski Michał Gorzkowski Kazimiera Michałkiewicz
8 09 Oct 1908 138 Nadolany Dominik Leczowicz Jan Leczowicz Ludwika Drozd
9 08 Oct 1908 40 Nadolany Józef Sęk Jan Sęk Maria Florczak
10 08 Oct 1908   Nadolany Zofia Kozimor Mikołaj Kozimor Katarzyna Kołulka
11 17 Nov 1908 63 Nadolany Katarzyna Pałuk Jan Pałuk Karolina Drozd
12 11 Dec 1908 72 Nadolany Bronisław Kozimor Michał Kozimor Katarzyna Gac
13 18 Dec 1908 118 Nadolany Michalina Kozimor Maciej Kozimor Maria Burnat
14 28 Dec 1908 132 Nadolany Antonina Sabat Jan Sabat Aniela Dziedzic
Original Record Page 189
15 29 Dec 1908 34 Nadolany Leona Jakubowski Jan Jakubowski Maria Waszczyszyn
1909
1 01 Jan 1909 108 Nadolany Władysław Banasiewicz Jan Banasiewicz Agata Lenio
2 04 Jan 1909 31 Nadolany Teofila Kozimor Antoni Kozimor Rozalia Cesarczyk
3 27 Jan 1909 75 Nadolany Antoni Gorzkowski Marian Gorzkowski Aniela Piszczyński
4 09 Feb 1909 104 Nadolany Antonina Majka Piotr Majka Maria Kulikowski
5 20 Feb 1909 44 Nadolany Maria Silarski Jakub Silarski Amelia Sieradzki
6 20 Mar 1909 101 Nadolany Feliksa Fołta Franciszek Fołta Maria Szurlej
7 20 Mar 1909 63 Nadolany Joanna Szotkowski Adam Szotkowski Julia Sołtys
8 19 Apr 1909 44 Nadolany Władysław Sołtys Andrzej Sołtys Ludwika Bednarz
Original Record Page 190
9 13 May 1909 69 Nadolany Maria Rajchel Andrzej Rajchel Salomea Nowak
10 29 May 1909 92 Nadolany Władysław Słysz Jan Słysz Maria Sabat
10 a 27 Jun 1909   Nadolany Bronisław Drozd Adam Drozd Wiktoria Pawiak
11 18 Jun 1909 50 Nadolany Michalina Kindlarski Józef Kindlarski Maria Sabat
12 19 Jun 1909 77 Nadolany Maria Próżny Paweł Próżny Rozalia Muszański
13 25 Jun 1909 35 Nadolany Waleria Kawa Michał Kawa Rozalia Kozimor
14 08 Jul 1909   Nadolany Anna Drozd Jan Drozd Maria Królicki
15 09 Jun 1909 1 Nadolany Stanisław Kułak Adam Kułak Jadwiga Pluterski
16     Nadolany Zofia Czapla Józef Czapla Maria Drozd
Original Record Page 191
17 Aug 1909 12 Nadolany Bronisław Kazimierz Stanisław Jakubowski Marianna Drozd
18 09 Aug 1909 112 Nadolany Władysław Gac Jan Gac Katarzyna Pastuszak
19 26 Aug 1909   Nadolany Władysław Burnatowski Jan Burnatowski Rozalia Gac
20 09 Sep 1909 50 Nadolany Franciszek Kindlarski Piotr Kindlarski Zofia Burnatowski
21 18 Sep 1909 18 Nadolany Władysław Drozd Józef Drozd Aniela Pawiak
22 24 Sep 1909 74 Nadolany Stanisław Gac Jan Gac Maria Kozimor
23 14 Nov 1909 40 Nadolany Kazimiera Sęk Jan Sęk Maria Florczak
24 17 Dec 1909 80 Nadolany Maria Kozimor Jan Kozimor Józefa Wronkowicz
25 31 Dec 1909 73 Nadolany Kazimiera Banasiewicz Franciszek Banasiewicz Ludwika Leczowicz
Original Record Page 192
26 31 Dec 1909 13 Nadolany Sylwester Jasiński Michał Jasiński Katarzyna Pawiak
26 a 30 May 1909   Nadolany Helena Szczerba Teodor Szczerba Anastazja Guła
1910
1 02 Jan 1910 8 Nadolany Genowefa Serwoński Włodzimierz Serwoński Katarzyna Banasiewicz
2 01 Jan 1910 12 Nadolany Władysław Jakubowski Jan Jakubowski Maria Pankiewicz
3 27 Jan 1910   Nadolany Kazimiera Standryt Jan Standryt Katarzyna Burnatowski
4 15 Feb 1910 48 Nadolany Teofila Kawa Adam Kawa Karolina Sabat
5 19 Mar 1910 45 Nadolany Józefa Balwierczak Jan Balwierczak Maria Jaroszewski
6 01 Apr 1910 21 Nadolany Maria Szatkowski Michał Szatkowski Franciszka Gorzkowski
Original Record Page 193
7 14 May 1910 30 Nadolany Jan Mindur Michał Mindur Zofia Tymczyszyn
8 02 Jul 1910 62 Nadolany Mieczysław Pawiak Walenty Pawiak Eleonora Pilawski
9 05 Jul 1910 36 Nadalany Kazimiera Szatkowski Piotr Szatkowski Magdalena Bednarczyk
10 11 Jul 1910 28 Nadolany Felicja Błażejowski Jan Błażejowski Antonina Zadrożny
11 13 Jul 1910 100 Nadolany Stanisława Sieradzki Paweł Sieradzki Ludwika Barański
12 27 Jul 1910 98 Nadolany Natalia Kozimor Jan Kozimor Wincentyna Banasiewicz
13 19 Oct 1910 9 Nadolany Jan Sabat Stanisław Sabat Rozalia Burnat
14 25 Oct 1910   Nadolany Rozalia Lipka Wojciech Lipka Anna Kowalczyk
15 12 Nov 1910 43 Nadolany Waleria Pociecha Mikołaj Pociecha Maria Ołowiany
Original Record Page 194
16 18 Nov 1910 78 Nadolany Maria Silarski Józef Silarski Leona Pieszczoch
17 02 Dec 1910 30 Nadolany Jan Szatkowski Karol Szatkowski Ludwika Burnat
17 a 30 Nov 1910 24 Nadolany Bronisław Szatkowski Józef Szatkowski Anna Gorzkowski
1911
1 02 Feb 1911 44 Nadolany Helena Kozimor Maciej Kozimor Maria Burnat
2 14 Feb 1911   Nadolany Jan Szatkowski Adam Szatkowski Julia Sołtys
3 28 Feb 1911 19 Nadolany Bronisław Drozd Michał Drozd Karolina Kozimor
4 30 Mar 1911 91 Nadolany Maria Słysz Andrzej Słysz Katarzyna Czupiel
5 30 Apr 1911 63 Nadolany Stanisław Pałuk Jan Pałuk Karolina Drozd
Original Record Page 195
6 13 Jun 1911 34 Nadolany Bronisław Banasiewicz Jan Banasiewicz Agata Lenio
7 23 Aug 1911 138 Nadolany Michał Leczowicz Jan Leczowicz Ludwika Drozd
8 02 Sep 1911 3 Nadolany Walerian Kozimor Stanisław Kozimor Karolina Jakubowski
9 16 Sep 1911 16 Nadolany Michał Wielgos Andrzej Wielgos Katarzyna Janklowski
10 07 Oct 1911 72 Nadolany Władysław Kozimor Piotr Kozimor Karolina Silarski
11 27 Oct 1911 48 Nadolany Jan Kondyjowski Jakub Kondyjowski Katarzyna Pociecha
12 08 Nov 1911 136 Nadolany Salomea Jasiński Michał Jasiński Katarzyna Pawiak
13 15 Dec 1911   Nadolany Kazimiera Sołtys Andrzej Sołtys Ludwika Bednarz
Original Record Page 196
1912
1 03 Jan 1912   Nadolany Genowefa Słysz Józef Słysz Apolonia Rabicki
2 04 Feb 1912 52 Nadolany Wilhelmina Kozimor Franciszek Kozimor Maria Lajpa
3 04 Feb 1912 55 Nadolany Kazimierz Łuczyński Józef Łuczyński Maria Kawa
4 27 Feb 1912 12 Nadolany Józefa Jakubowski Jan Jakubowski Maria Pankiewicz
5 27 Feb 1912   Nadolany Jan Jakubowski Stanisław Jakubowski Marcianna Drozd
6 19 Mar 1912 58 Nadolany Józefa Kozimor Mikołaj Kozimor Katarzyna Katulka
7 20 Mar 1912 41 Nadolany Kazimierz Kawa Adam Kawa Karolina Sabat
8 29 Mar 1912 108 Nadolany Adela Jakubowski Jan Jakubowski Maria Waszczyszyn
9 07 Apr 1912 8 Nadolany Jan Serwoński Włodzimierz Serwoński Katarzyna Banasiewicz
Original Record Page 197
10 24 Apr 1912   Nadolany Teofil Szatkowski Michał Szatkowski Franciszka Gorzkowski
11 13 May 1912   Nadolany Aniela Gac Jan Gac Katarzyna Pastuszak
12 06 Jun 1912 40 Nadolany Bronisław Sęk Jan Sęk Maria Florczak
13 25 Jun 1912 97 Nadolany Wiktor Próżny Paweł Próżny Rozalia Muszański
14 04 Oct 1912   Nadolany Mieczysław Balwierczak Edward Balwierczak Antonina Starego
15 31 Oct 1912 101 Nadolany Stanisław Fołta Franciszek Fołta Maria Szurlej
16 07 Dec 1912 100 Nadolany Wanda Sieradzki Paweł Sieradzki Ludwika Barański
17 23 Dec 1912   Nadolany Maria Burnat Stanisław Burnat Rozalia Sabat
* 24 Sep 1913   Wola Sękowa Józefa Szczerba Teodor Szczerba Anastazja Guła
Original Record Page 198
1913
1 07 Jan 1913 5 Nadolany Bronisław Czapla Józef Czapla Maria Drozd
2 24 Jan 1913 126 Nadolany Maria Kozimor Michał Kozimor Katarzyna Gac
3 06 Feb 1913 9 Nadolany Bronisława Sabat Stanisław Sabat Rozalia Burnat
4 22 Feb 1913 91 Nadolany Jan Słysz Andrzej Słysz Katarzyna Czupiel
5 19 Mar 1913 28 Nadolany Wilhelmina Błażejowski Jan Błażejowski Antonina Zadorożna
6 25 Mar 1913 30 Nadolany Bronisław Szatkowski Karol Szatkowski Ludwika Burnat
7 24 Apr 1913 78 Nadolany Stanisław Rajchel Adam Rajchel Zofia Hryceńko
8 01 May 1913 63 Nadolany Stanisław Pałuk Jan Pałuk Katarzyna Drozd
Original Record Page 199
9 08 May 1913 1 Nadolany Karolina Lipka Wojciech Lipka Maria Kowalczyk
10 16 May 1913 1 Nadolany Paulina Patrylak Jan Patrylak Magdalena Bednarczyk
11 28 May 1913 120 Nadolany Kazimiera Kindlarski Józef Kindlarski Maria Sabat
12 04 Jun 1913 49 Nadolany Maria Kondyjowski Jakub Kondyjowski Katarzyna Pociecha
13 13 Jun 1913 72 Nadolany Bronisław Kozimor Piotr Kozimor Karolina Silarski
14 20 Jun 1913 94 Nadolany Zofia Ołowiańczyk Bazyli Ołowiańczyk Karolina Kozimor
15 17 Jul 1913 69 Nadolany Anna Rajchel Andrzej Rajchel Solomea Nowak
16 06 Aug 1913 22 Nadolany Józef Drozd Paweł Drozd Maria Lenio
17 29 Aug 1913 21 Nadolany Michalina Mindur Michał Mindur Zofia Tymczyszyn
Original Record Page 200
18 02 Sep 1913 124 Nadolany Rozalia Leczowicz   Anna Leczowicz
19 27 Aug 1913 1 Nadolany Helena Cibor Franciszek Cibor Katarzyna Paszkiewicz
20 04 Oct 1913 76 Nadolany Tadeusz Majka Jan Majka Maria Banasiewicz
21 18 Oct 1913 50 Nadolany Maria Kindlarski Piotr Kindlarski Zofia Burnatowski
22 01 Nov 1913 102 Nadolany Helena Kożma Wincenty Kożma Maria Sabat
1914
1 09 Jan 1914 18 Nadolany Paulina Drozd Józef Drozd Aniela Pawiak
2 23 Jan 1914 3 Nadolany Jan Kozimor Stanisław Kozimor Karolina Jakubowski
3 18 Feb 1914 41 Nadolany Helena Kawa Adam Kawa Karolina Sabat
Original Record Page 201
4 23 Feb 1914 66 Nadolany Kazimiera Gac Andrzej Gac Rozalia Rabicki
5 08 Mar 1914 34 Nadolany Paweł Banasiewicz Jan Banasiewicz Agata Lenio
6 28 Mar 1914 91 Nadolany Stanisława Słysz Józef Słysz Apolonia Rabicki
7 08 Apr 1914 19 Nadolany Joanna Drozd Michał Drozd Karolina Kozimor
8 03 Feb 1914 136 Nadolany Józef Jasiński Michał Jasiński Katarzyna Pawiak
9 08 May 1914 44 Nadolany Stanisława Sołtys Andrzej Sołtys Ludwika Bednarz
10 25 Jun 1914 56 Nadolany Bronisław Senk Piotr Senk Ludwika Drozd
11 03 Jul 1914 8 Nadolany Mariac Serwoński Włodzimierz Serwoński Katarzyna Banasiewicz
11a 03 Jul 1914 138 Nadolany Jakub Leczowicz Jan Leczowicz Ludwika Drozd
Original Record Page 202
12 19 Jul 1914   Nadolany Bronisław Rajchel Adam Rajchel Zofia Hryceńko
13 25 Jul 1914 94 Nadolany Helena Ołowiańczyk Bazyli Ołowiańczyk Karolina Kozimor
14 08 Aug 1914 93 Nadolany Jan Sabat Tomasz Sabat Maria Lajpa
15 19 Aug 1914   Nadolany Maria Drozd Adam Drozd Wiktoria Pawiak
16 27 Aug 1914 142 Nadolany Adolf Silarski Józef Silarski Eleonora Pieszczoch
17 30 Sep 1914 40 Nadolany Jadwiga Sęk Jan Sęk Maria Florczak
18 15 Oct 1914 120 Nadolany Fryderyk Kindlarski Józef Kindlarski Maria Sabat
19 31 Oct 1914 51 Nadolany Joanna Bednarczyk Andrzej Bednarczyk Paulina Serwoński
20 19 Nov 1914 141 Nadolany Maria Gac Jan Gac Katarzyna Pastuszak
Original Record Page 203
21 26 Dec 1914   Nadolany Maria Sokołowski Kazimierz Sokołowski Jadwiga Lenio
22 29 Dec 1914   Nadolany Jakub Szatkowski Michał Szatkowski Franciszka Gorzkowski
1915
1 02 Jan 1915 121 Nadolany Jan Koźma Cyryl Koźma Maria Sawka
2 17 Jan 1915 12 Nadolany Michał Jakubowski Jan Jakubowski Maria Pankiewicz
3 27 Jan 1915 7 Nadolany Jan Kandyjowski Wincenty Kandyjowski Maria Majka
4 30 Jan 1915 62 Nadolany Władysław Pawiak Walenty Pawiak Elena Pilawski
5 20 Feb 1915 62 Nadolany Władysław Mindur Michał Mindur Zofia Tymczyszyn
6 26 Feb 1915 97 Nadolany Florian Próżny Paweł Próżny Rozalia Muszański
Original Record Page 204
7 01 Apr 1915   Nadolany Czesława Sieradzki Paweł Sieradzki Ludwika Barański
8 18 Apr 1915 101 Nadolany Władysław Fołta Franciszek Fołta Maria Szurlej
9 07 Mar 1915 83 Nadolany Eugenia Bielawski Leopold Bielawski Maria Silarski
10 19 Jul 1915   Nadolany Helena Józef Maria Atłas
11 16 Aug 1915 131 Nadolany Władysław Wojtowicz   Helena Wojtowicz
12 11 Sep 1915   Nadolany Maria Szatkowski Karol Szatkowski Ludwika Burnat
13 23 Nov 1915 140 Nadolany Stefania Drozd   Józefa Drozd
13a 05 Jan 1915   Chicago Florentyna Wais Piotr Wais Anna Jakubowski
Original Record Page 205
1916
1 05 Mar 1916 63 Nadolany Józef Pałuk Jan Pałuk Karolina Drozd
2 12 May 1916 41 Nadolany Władysława Kawa Adam Kawa Karolina Sabat
3 13 Mar 1916   Nadolany Władysław Kozimor Maciej Kozimor Maria Burnat
4 24 May 1916 17 Nadolany Jan Drozd Józef Drozd Aniela Pawiak
5 14 Jul 1916   Nadolany Joanna Standryt Jan Standryt Katarzyna Burnatowski
6 19 Aug 1916 3 Nadolany Edward Kozimor Stanisław Kozimor Karolina Jakubowski
7 11 Sep 1916 7 Nadolany Józef Kondyjowski Wincenty Kondyjowski Maria Majka
8 17 Oct 1916 50 Nadolany Józefa Kindlarski Piotr Kindlarski Zofia Burnatowski
9 10 Oct 1916 130 Nadolany Jadwiga Jasiński Michał Jasiński Katarzyna Pawiak
Original Record Page 206
10 02 Nov 1916 30 Nadolany Maria Szatkowski Karol Szatkowski Ludwika Burnat
11 03 Feb 1916 5 Nadolany Kazimiera Czapla Józef Czapla Maria Drozd
1917
1 05 Jan 1917 66 Nadolany Stanisław Gac Andrzej Gac Rozalia Rabicki
2 22 Jan 1917 120 Nadolany Karol Kindlarski Józef Kindlarski Maria Sabat
3 22 Jan 1917 120 Nadolany Rozalia Kindlarski Józef Kindlarski Maria Sabat
4 01 Feb 1917 106 Nadolany Weronika Sołtys Andrzej Sołtys Ludwika Bednarz
5 10 Feb 1917 141 Nadolany Bronisława Gac Jan Gac Katarzyna Pastuszak
6 12 Feb 1917 67 Nadolany Paweł Majka Jan Majka Maria Banasiewicz
7 12 Feb 1917 67 Nadolany Paulina Majka Jan Majka Maria Banasiewicz
Original Record Page 207
8 31 Mar 1917 9 Nadolany Maria Sabat Stanisław Sabat Rozalia Burnat
9 30 Apr 1917 8 Nadolany Stanisław Serwoński Włodzimierz Serwonski Katarzyna Banasiewicz
10 04 Aug 1917 94 Nadolany Tadeusz Ołowiańczyk Bazyli Ołowiańczyk Karolina Kozimor
11 22 Sep 1917 40 Nadolany Genowefa Sęk Jan Sęk Maria Florczak
12 05 Dec 1917 1 Nadolany Jadwiga Krzywkowicz Pożniak Lew Krzywkowicz Pożniak Maria Waydowski
1918
1 21 Mar 1918   Nadolany Bronisław Sabat   Maria Sabat
2 24 Aug 1918 97 Nadolany Piotr Próżny Paweł Próżny Rozalia Muszański
3 21 Sep 1918 142 Nadolany Józefa Silarski   Eleonora Silarski
4 07 Dec 1918 66 Nadolany Maria Gac Andrzej Gac Rozalia Rabicki
Original Record Page 208
5 23 Dec 1918 128 Nadolany Jan Wojtowicz   Helena Wojtowicz
1919
1 29 Jan 1919 3 Nadolany Władysław Kozimor Stanisław Kozimor Karolina Jakubowski
2 19 Jan 1919 22 Nadolany Bronisław Słysz Andrzej Słysz Katarzyna Czupiel
3 01 Apr 1919 49 Nadolany Józef Kondyjowski Jakub Kondyjowski Katarzyna Pociecha
4 08 Apr 1919 101 Nadolany Władysława Fołta Franciszek Fołta Maria Szurlej
5 17 Feb 1919 1 Nadolany Krystina Krzywkowicz Pożniak Lew Krzywkowicz Pożniak Maria Waydowski
6 08 Jun 1919 102 Nadolany Jan Gac   Ludwika Gac
7 09 Aug 1919 94 Nadolany Bronisława Ołowiańczyk Bazyli Ołowiańczyk Karolina Kozimor
Original Record Page 209
8 05 Aug 1919 46 Nadolany Stefania Błażejowski Michał Błażejowski Agata Lenio
9 13 Aug 1919   Nadolany Stanisław Mindur Michał Mindur Zofia Tymczyszyn
10 17 Aug 1919 86 Nadolany Mieczysław Bielawski Leopold Bielawski Maria Silarski
11 03 Sep 1919 121 Nadolany Bronisław Kożma Cyryl Kożma Maria Sawka
12 14 Sep 1919 92 Nadolany Joanna Sabat Tomasz Sabat Maria Łajpa
13 26 Sep 1919 50 Nadolany Michał Kindlarski Piotr Kindlarski Zofia Burnatowski
14 20 Oct 1919 41 Nadolany Michał Kawa Adam Kawa Karolina Sabat
15 27 Oct 1919 10 Nadolany Tadeusz Silarski Stanisław Silarski Maria Michalak
16 09 Dec 1919 9 Nadolany Józef Sabat Stanisław Sabat Rozalia Burnat
Original Record Page 210
17 15 Dec 1919   Nadolany Albina Serwoński Włodzimierz Serwoński Katarzyna Banasiewicz
18 21 Dec 1919 67 Nadolany Adam Majka Jan Majka Maria Banasiewicz
19 09 Jul 1919 152 Nadolany Kazimierz Gac Jan Gac Katarzyna Pastuszak
1920
1 06 Feb 1920 5 Nadolany Józef Jakubowski Stanisław Jakubowski Marcianna Drozd
2 23 Feb 1920 5 Nadolany Michalina Czapla Józef Czapla Maria Drozd
3 23 Mar 1920   Nadolany Franciszek Pałuk Jan Pałuk Karolina Drozd
4 15 May 1920   Nadolany Jan Kopacz Włodzimierz Kopacz Maria Sabat
5 18 May 1920 130 Nadolany Jan Jasiński Michał Jasiński Katarzyna Pawiak
Original Record Page 211
6 10 Jun 1920   Nadolany Maria Mindur Michał Mindur Michalina Jakubowski
7 26 Jun 1920 26 Nadolany Joanna Słysz Piotr Słysz Bronisława Pankiewicz
8 28 Jul 1920 1 Nadolany Wanda Krzywkowicz Pożniak Lew Krzywkowicz Pożniak Maria Wajdowski
9 12 Nov 1920 25 Nadolany Rozalia Drozd Adam Drozd Wiktoria Pawiak
10 21 Sep 1920 30 Nadolany Genowefa Szatkowski Karol Szatkowski Ludwika Zieliński
11 29 Sep 1920 33 Nadolany Eugeniusz Wójcik Franciszek Wójcik Maria Kawa
12 03 Dec 1920 57 Nadolany Joanna Rabicki Stanisław Rabicki Aniela Węgrzyn
13 12 Dec 1920 14 Nadolany Jan Burnat Michał Burnat Maria Kozimor
14 06 Sep 1920   Nadolany Felicja Drozd   Józefa Drozd
Original Record Page 212
15 30 Apr 1920 71 Nadolany Władysław Solecki Ignacy Solecki Marcela Gromek
1921
1 18 Jan 1921 11 Nadolany Władysława Burnat Stanisław Burnat Rozalia Sabat
2 18 Jan 1921 22 Nadolany Władysława Słysz Andrzej Słysz Katarzyna Czupiel
3 12 Jan 1921 44 Nadolany Teofila Kozimor   Maria Kozimor
4 23 Jan 1921 75 Nadolany Władysława Gorzkowski Jan Gorzkowski Józefa Kozimor
5 24 Jan 1921   Nadolany Czesława Gac Andrzej Gac Rozalia Rabicki
6 02 Feb 1921   Nadolany Mieczysław Cap Wojciech Cap Paulina Rabicki
7 02 Feb 1921 71 Nadolany Mieczysława Sokołowski Kazimierz Sokołowski Jadwiga Lenio
Original Record Page 213
8 24 Dec 1920   Nadolany Jan Kondyjowski Wincenty Kondyjowski Maria Majka
9 11 May 1921 101 Nadolany Augustyn Fołta Franciszek Fołta Maria Szurlej
10 22 May 1921 49 Nadolany Władysława Kondyjowski Jakub Kondyjowski Katarzyna Pociecha
11 30 May 1921   Nadolany Jan Bielawski Leopold Bielawski Maria Silarski
12 10 Jun 1921 110 Nadolany Mieczysław Kożma Jakub Kożma Paulina Silarski
13 15 Aug 1921   Nadolany Władysław Wojtowicz Mikołaj Wojtowicz Maria Załubski
14 27 Sep 1921 94 Nadolany Jan Bednarczyk Ludwik Bednarczyk Marcianna Moskalewicz
15 27 Oct 1921 49 Nadolany Adolf Lenio Paweł Lenio Salomea Mołocznik
16 01 Nov 1921 9 Nadolany Władysław Szatkowski Karol Szatkowski Ludwika Zieliński
Original Record Page 214
17 28 Feb 1921   Nadolany Leokadia Slepowroński Henryk Slepowroński Wanda Pawiak
18 20 Aug 1921 3 Nadolany Maria Kozimor Stanisław Kozimor Karolina Jakubowski
19 25 Oct 1921 49 Nadolany Tadeusz Wais Piotr Wais Anna Jakubowski
20 09 Dec 1921 79 Nadolany Adolf Kożma Jakub Kożma Maria Hreczniak
21 16 Dec 1921   Nadolany Władysława Drozd Andrzej Drozd Salomea Bednarczyk
21 a 22 Dec 1921 29 Nadolany Mieczysław Drozd Ludwik Drozd Antonina Szatkowski
22 01 Nov 1921 41 Nadolany Augustyn Kawa Adam Kawa Karolina Sabat
Original Record Page 215
1922
1 10 Jan 1922 112 Nadolany Stefania Kopacz Tomasz Kopacz Zofia Kończyk
2 16 Jan 1922 77 Nadolany Helena Ołowiańczyk Bazyli Ołowiańczyk Karolina Kozimor
3 19 Jan 1922 34 Nadolany Edmund Błażejowski Michał Błażejowski Agata Lenio
4 12 Apr 1922   Nadolany Roman Błażejowski   Paulina Błażejowski
5 01 May 1922   Nadolany Florian Jakubowski Bartłomiej Jakubowski Maria Gac
6 02 May 1922 9 Nadolany Stanisława Majka Michał Majka Katarzyna Pawiak
7 08 May 1922   Nadolany Stanisław Mindur Michał Mindur Michalina Jakubowski
8 21 Jun 1922 32 Nadolany Joanna Mołoczan Mikołaj Mołoczan Wiktoria Kozimor
9 13 Jul 1922   Nadolany Cecylia Cop Wojciech Cop Paulina Rabicki
Original Record Page 216
10 07 Aug 1922   Nadolany Jan Drewnik Karol Drewnik Olga Szczerba
11 05 Sep 1922 14 Nadolany Maria Burnat Antoni Burnat Ludwika Kozimor
12 13 Sep 1922   Nadolany Tadeusz Wais   Katarzyna Wais
13 17 Sep 1922 14 Nadolany Władysław Burnat Michał Burnat Maria Kozimor
14 28 Sep 1922 102 Nadolany Michał Kopacz Włodzimierz Kopacz Maria Sabat
15 22 Oct 1922   Nadolany Zygmunt Dembicki Jan Dembicki Michalina Leszczak
16 01 Nov 1922 143 Nadolany Jan Kożma Józef Kożma Maria Madarasz
17 12 Nov 1922   Nadolany Czesław Drozd Adam Drozd Wiktoria Pawiak
18 28 Nov 1922 16 Nadolany Joanna Silarski Piotr Silarski Zofia Wielgos
Original Record Page 217
19 05 Dec 1922 3 Nadolany Mieczysław Kozimor Stanisław Kozimor Karolina Jakubowski
20 13 Dec 1922 30 Nadolany Stanisław Szatkowski Karol Szatkowski Ludwika Zieliński
21 31 Dec 1922   Nadolany Władysława Silarski Józef Silarski Maria Drozd
22 Jul 1922   Nadolany Tadeusz Słysz Piotr Słysz Bronisława Pankiewicz
1923
1 06 Jan 1923   Nadolany Bronisław Sabat Stanisław Sabat Rozalia Burnat
2 25 Jan 1923 5 Nadolany Władysława Czapla Józef Czapla Maria Drozd
3 11 Feb 1923   Nadolany Eugeniusz Sabat Tomasz Sabat Maria Lajpa
4 20 Feb 1923 57 Nadolany Władysław Rabicki Stanisław Rabicki Aniela Węgrzyn
Original Record Page 218
5 25 Feb 1923 128 Nadolany Stanisław Gorzkowski Jan Gorzkowski Józefa Kozimor
6 30 Mar 1923 110 Nadolany Monika Kożma Jakub Kożma Paulina Silarski
7 26 Apr 1923   Nadolany Stanisław Wójcik Franciszek Wójcik Maria Kawa
8 08 May 1923 63 Nadolany Genowefa Mindur Michał Mindur Zofia Tymczyszyn
9 16 May 1923 17 Nadolany Maria Pawiak   Wincentyna Pawiak
10 20 May 1923 130 Nadolany Władysława Jasiński Michał Jasiński Katarzyna Pawiak
11 08 Jun 1923 42 Nadolany Władysław Jakubowski Bartłomiej Jakubowski Maria Gac
12 08 Jun 1923 66 Nadolany Maria Gac Andrzej Gac Rozalia Rabicki
13 17 Jun 1923   Nadolany Władysław Bielawski Leopold Bielawski Maria Silarski
Original Record Page 219
14 04 Jul 1923 128 Nadolany Wanda Tymczak Dominik Tymczak Helena Wójtowicz
15 08 Jul 1923 11 Nadolany Józefa Burnat Stanisław Burnat Rozalia Sabat
16 24 Jul 1923   Nadolany Władysława Żmigrodzki Władysław Żmigrodzki Wincentyna Pawiak
17 15 Sep 1923 94 Nadolany Antonina Bednarczyk Ludwik Bednarczyk Marcianna Moskalewicz
18 23 Sep 1923 22 Nadolany Augustyna Słysz Andrzej Słysz Katarzyna Czupiel
19 26 Sep 1923 48 Nadolany Michał Kondyjowski Jakub Kondyjowski Katarzyna Pociecha
20 11 Nov 1923   Nadolany Kazimiera Ołowiańczyk Bazyli Ołowiańczyk Karolina Kozimor
21 24 Nov 1923 38 Nadolany Joanna Burnat Piotr Burnat Maria Paszkiewicz
22 18 Dec 1923 71 Nadolany Jan Sokołowski Kazimierz Sokołowski Jadwiga Lenio
23 25 Dec 1923   Nadolany Joanne Dembicki Jan Dembicki Michalina Leszczak
Original Record Page 220
24 01 May 1923 97 Nadolany Stanisław Próżny Paweł Próżny Rozalia Muszański
25 25 Dec 1923 1 Nadolany Antoni Krzywkowicz Pożniak Juliusz Krzywkowicz Pożniak Anna Tur - Przedrzymirski
1924
1 11 Jan 1924 33 Nadolany Genowefa Mołoczan Mikołaj Mołoczan Wiktoria Kozimor
2 23 Dec 1923   Nadolany Marian Marinkowski Stanisław Marinkowski Genowefa Longawa
3 04 Feb 1924   Nadolany Leokadia Błażejowski Michał Błażejowski Agata Lenio
4 19 Feb 1924   Nadolany Józef Drewnik Karol Drewnik Olga Szczerba
5 15 Feb 1924 101 Nadolany Czesława Fołta Franciszek Fołta Maria Szurlej
6 06 Apr 1924   Nadolany Władysław Cop Wojciech Cop Paulina Rabicki
Original Record Page 221
7 27 Jun 1924 1 Nadolany Feliks Krzywkowicz Pożniak Lew Krzywkowicz Pożniak Maria Waydowski
8 30 May 1924 50 Nadolany Stefania Kindlarski Piotr Kindlarski Zofia Burnatowski
9 16 Jun 1924 49 Nadolany Leopold Lenio Paweł Lenio Salomea Mołocznik
11 24 Jul 1924 93 Nadolany Jan Słysz Antoni Słysz Franciszka Piszczyński
12 06 Aug 1924   Nadolany Stanisław Słysz Piotr Słysz Bronisława Pankiewicz
13 15 Aug 1924   Nadolany Jan Drozd Andrzej Drozd Salomea Bednarczyk
13 b 24 Jun 1924 51 Nadolany Kazimierz Jakubowski   Antonina Jakubowski
14 19 Aug 1924 70 Nadolany Józef Mindur Michał Mindur Michalina Jakubowski
15 20 Oct 1924 51 Nadolany Jan Pudelski Stefan Pudelski Józefa Bednarczyk
Original Record Page 222
16 05 Oct 1924   Nadolany Mieczysław Burnat Antoni Burnat Ludwika Kozimor
17 22 Oct 1924   Nadolany Czesława Pałuk   Paulina Pałuk
18 27 Oct 1924 7 Nadolany Leopolda Majka Michał Majka Katarzyna Pawiak
19 23 Nov 1924   Nadolany Stanisław Burnat Michał Burnat Maria Kozimor
20 26 Dec 1924   Nadolany Kazimierz Kożma Józef Kożma Maria Madarasz
21 28 Mar 1924 112 Nadolany Józef Kopacz Tomasz Kopacz Zofia Kończyk
22 24 Jun 1924   Nadolany Kazimierz Jakubowski   Antonina Jakubowski
23 07 Mar 1924     Stanisław Królicki Hieronim Królicki Maria Konieczna
Original Record Page 223
1925
1 01 Jan 1925 30 Nadolany Helena Szatkowski Karol Szatkowski Ludwika Zieliński
2 23 Jan 1925   Nadolany Alojzy Kleczyński Jan Kleczyński Franciszka Krzanowski
3 25 Jan 1925 58 Nadolany Tadeusz Jakubowski Antoni Jakubowski Zofia Majdecki
4 30 Jan 1925   Nadolany Józef Leczowicz Tomasz Leczowicz Adela Wojtuń
5 12 Feb 1925 1 Nadolany Eugeniusz Kucharski   Joanna Kucharski
6 21 Feb 1925   Nadolany Stanisław Drozd Ludwik Drozd Antonina Szatkowski
7 12 Mar 1925 75 Nadolany Józefa Standryt   Maria Standryt
8 30 Mar 1925   Nadolany Helena Kożma Cyryl Kożma Maria Sawka
Original Record Page 224
9 01 Apr 1925 37 Nadolany Sabina Wójcik Franciszek Wójcik Maria Kawa
10 15 Jan 1925 112 Nadolany Florentyna Kopacz Włodzimierz Kopacz Maria Sabat
11 15 Jan 1925 71 Nadolany Tadeusz Sokołowski Kazimierz Sokołowski Jadwiga Lenio
12 14 Mar 1925 46 Nadolany Helena Marcinkowski Stanisław Marcinkowski Genowefa Longawa
13 04 Apr 1925   Nadolany Józef Sabat Tomasz Sabat Maria Lajpa
14 30 Jul 1925   Nadolany Adam Drozd Adam Drozd Wiktoria Pawiak
15 24 May 1925 16 Nadolany Edward Silarski Piotr Silarski Zofia Wielgos
16 08 Jul 1925   Nadolany Helena Dębicki Jan Dębicki Michalina Leszczak
17 08 Aug 1925   Nadolany Wiktoria Gac Andrzej Gac Rozalia Rabicki
18 06 Aug 1925   Nadolany Agata Mroczka Antoni Mroczka Aniela Nawalany
Original Record Page 225
19 28 Aug 1925   Nadolany Augustyn Olejarz Jan Olejarz Michalina Sabat
20 02 Sep 1925 73 Nadolany Edmund Burnatowski Adam Burnatowski Agata Kuźmiak
21 12 Sep 1925   Nadolany Maria Kopacz Tomasz Kopacz Zofia Kończyk
22 20 Sep 1925 88 Nadolany Michał Ołowiańczyk Bazyli Ołowiańczyk Karolina Kozimor
23 22 Oct 1925 3 Nadolany Maria Kozimor Stanisław Kozimor Karolina Jakubowski
24 22 Oct 1925 3 Nadolany Stanisława Kozimor Stanisław Kozimor Karolina Jakubowski
25 22 Oct 1925 28 Nadolany Ksawera Błażejowski   Paulina Błażejowski
26 11 Dec 1925   Nadolany Maria Drozd   Aniela Drozd
27 02 Jul 1925 110 Nadolany Elżbieta Kożma Jakub Kożma Paulina Silarski
Original Record Page 226
1926
1 17 Jan 1926 4 Nadolany Władysława Sabat Stanisław Sabat Rozalia Burnat
2 07 Feb 1926 94 Nadolany Maria Bednarczyk Ludwik Bednarczyk Marcianna Moskalewicz
3 15 Feb 1926 46 Nadolany Wanda Szczerba Stefan Szczerba Rozalia Balwierczak
4 01 Apr 1926 12 Nadolany Wilhelm Silarski Wincenty Silarski Władysława Gac
5 22 Apr 1926 31 Nadolany Elżbieta Żmigrodzki Władysław Żmigrodzki Wincentyna Pawiak
6 15 May 1926 92 Nadolany Kazimierz Sabat Tomasz Sabat Maria Lajpa
7 21 May 1926 25 Nadolany Tadeusz Majka Franciszek Majka Alojza Piszczyński
8 28 May 1926 138 Nadolany Irena Leczowicz Tomasz Leczowicz Antonina Serwoński
9 06 Jul 1926 93 Nadolany Monica Słysz Antoni Słysz Franciszka Piszczyński
Original Record Page 227
10 06 Jul 1926 93 Nadolany Helena Słysz Antoni Słysz Franciszka Piszczyński
11 18 Jul 1926 22 Nadolany Stanisław Słysz Andrzej Słysz Katarzyna Czupiel
12 18 Jul 1926 22 Nadolany Zofia Słysz Andrzej Słysz Katarzyna Czupiel
13 05 Jul 1926   Nadolany Joanna Lenio Paweł Lenio Salomea Mołocznik
14 06 Aug 1926 79 Nadolany Elżbieta Kożma Jakub Kożma Maria Hreczniak
15 26 Aug 1926 55 Nadolany Maria Kozimor Józef Kozimor Stefania Dąbrowski
16 16 Sep 1926   Nadolany Władysław Drozd Ludwik Drozd Antonina Szatkowski
18 23 Sep 1926 54 Nadolany Władysław Silarski Bartłomiej Silarski Maria Silarski
19 30 Nov 1926   Nadolany Joanna Błażejowski Michał Błażejowski Agata Lenio
20 19 Nov 1926   Nadolany Helena Dębicki Jan Dębicki Michalina Leszczak
Original Record Page 228
21 22 Nov 1926   Nadolany Helena Słysz Piotr Słysz Bronisława Pankiewicz
22 01 Dec 1926   Nadolany Władysław Ołowiańczyk Bazyli Ołowiańczyk Karolina Kozimor
23 13 Dec 1926   Nadolany Stefania Kożma Józef Kożma Maria Madarasz
24 17 Dec 1926   Nadolany Marian Mindur Michał Mindur Michalina Jakubowski
25 31 Dec 1926 16 Nadolany Genowefa Chrząszcz Jan Chrząszcz Helena Wójtowicz
26 14 Dec 1926   Nadolany Mieczysław Marcinkowski Stanisław Marcinkowski Genowefa Longawa
1927
1 05 Jan 1927 58 Nadolany Czesława Kozimor Wawrzyniec Kozimor Wincentyna Sieradzki
2 25 Feb 1927   Nadolany Stanisław Drewnik Karol Drewnik Olga Szczerba
3 23 Mar 1927 14 Nadolany Józef Burnat Michał Burnat Maria Kozimor
Original Record Page 229A
The record on this page is not a baptism but notice of a marriage annulment. “The Episcopal Court in Gorzów Wielkopolski, by decree of July 2, 1959, declared that the marriage of Tadeusz Kazimierz (two first names) Kożma contracted with Regina Zborowska on April 20, 1957, in the parish church in Grzmiąca in the diocese of Gorzów Wielkopolski, is null, due to bigamy committed on the part of the male.”
Original Record Page 229B
4 09 Apr 1927 125 Nadolany Augustyn Drozd Adam Drozd Wiktoria Pawiak
5 21 Apr 1927 109 Nadolany Władysława Burnat Paweł Burnat Eleonora Słysz
6 30 Apr 1927 50 Nadolany Stanisław Kindlarski Piotr Kindlarski Zofia Burnatowski
7 30 May 1927 51 Nadolany Kazimiera Harajda Grzegorz Harajda Józefa Pudelski
8 05 Jul 1927 58 Nadolany Monika Rabicki Stanisław Rabicki Aniela Węgrzyn
9 10 Aug 1927 66 Nadolany Tadeusz Gac Andrzej Gac Rozalia Rabicki
10 13 Aug 1927 30 Nadolany Tadeusz Szatkowski Karol Szatkowski Ludwika Zieliński
11 01 Aug 1927   Nadolany Tadeusz Kożma Cyryl Kożma Maria Sawka
12 17 Sep 1927   Nadolany Wanda Kopacz Włodzimierz Kopacz Maria Sabat
Original Record Page 230
13 27 Sep 1927   Nadolany Władysław Burnat Antoni Burnat Ludwika Kozimor
14 12 Nov 1927 12 Nadolany Michał Silarski Wincenty Silarski Władysława Gac
15 12 Nov 1927 110 Nadolany Wanda Kożma Jakub Kożma Paulina Silarski
16 19 Nov 1927 92 Nadolany Elżbieta Sabat Tomasz Sabat Maria Lajpa
17 25 Nov 1927 37 Nadolany Zdzisław Jakubowski Józef Jakubowski Antonina Kopacz
18 27 Nov 1927 79 Nadolany Sabina Burnatowski Adam Burnatowski Agata Kużmiak
19 28 Nov 1927 99 Nadolany Franciszek Burnat Piotr Burnat Maria Paszkiewicz
20 20 Dec 1927 7 Nadolany Jan Majka Paweł Majka Józefa Tymczak
21 24 Dec 1927   Nadolany Tadeusz Kozimor Stanisław Kozimor Karolina Jakubowski
Original Record Page 231
1928
1 15 Jan 1928   Nadolany Stanisław Mroczka Antoni Mroczka Aniela Nawalany
2 05 Jan 1928   Nadolany Jan Kozimor Józef Kozimor Stefania Dąbrowski
3 06 Jan 1928   Nadolany Joanna Kozimor Wawrzyniec Kozimor Wincentyna Siera
4 24 Dec 1927   Nadolany Tadeusz Kozimor Stanisław Kozimor Karolina Jakubowski
5 03 May 1927 16 Nadolany Stanisław Silarski Piotr Silarski Maria Pluskwik
6 09 May 1928 140 Nadolany Stanisław Leczowicz Tomasz Leczowicz Antonina Serwoński
7 23 May 1928 94 Nadolany Tadeusz Bednarczyk Ludwik Bednarczyk Marianna Moskal
8 10 Jun 1928 25 Nadolany Władysław Majka Franciszek Majka Alojza Piszczyński
Original Record Page 232
9 24 Jun 1928 52 Nadolany Bronisław Drozd Andrzej Drozd Salomea Bednarczyk
10 29 Jun 1928 83 Nadolany Mieczysław Sielarski Józef Sielarski Maria Drozd
11 15 Jul 1928 93 Nadolany Augustyn Słysz Antoni Słysz Franciszka Piszczyński
12 29 Jul 1928   Nadolany Edward Lenio Paweł Lenio Salomea Mołocznik
13 27 Jul 1928 111 Nadolany Kazimiera Dębicki Jan Dębicki Michalina Leszczak
14 16 Aug 1928 95 Nadolany Roman Mindur Wojciech Mindur Maria Pawiak
15 27 Aug 1928 88 Nadolany Kazimiera Ołowiany Bazyli Ołowiany Karola Kozimor
16 15 Sep 1928 47 Nadolany Aleksander Olejarz Jan Olejarz Michalina Sabat
17 22 Sep 1928 27 Nadolany Tadeusz Wójcik Franciszek Wójcik Maria Kawa
Original Record Page 233
18 03 Nov 1928   Nadolany Walerian Drozd Ludwik Drozd Maria Dąbrowski
19 26 Nov 1928   Nadolany Jan Różowicz Kazimierz Różowicz Bronisława Serwoński
1929
1 10 Jan 1929 23 Nadolany Mieczysław Lenio Wincenty Lenio Zofia
2 11 Jan 1929 128 Nadolany Wilhelm Chrząszcz Jan Chrząszcz Helena Wojtowicz
3 05 Feb 1929 51 Nadolany Władysław Harajda Grzegorz Harajda Józefa Bendarczyk
4 23 Feb 1929 52 Nadolany Stefania Skwarczyński Julian Skwarczyński Michalina Drozd
5 23 Mar 1929 34 Nadolany Florian Błażejowski Michał Błażejowski Agata Lenio
6 13 Mar 1929 7 Nadolany Józef Majka Paweł Majka Józefa Tymczak
Original Record Page 234
7 04 Apr 1929 12 Nadolany Jan Jakubowski Wincenty Jakubowski Maria Sodomira
8 13 Apr 1929 143 Nadolany Władysława Kożma Józef Kożma Maria Madarasz
9 14 Apr 1929 104 Nadolany Joanna Żelak Bazyli Żelak Antonina Majka
10 27 May 1929 70 Nadolany Ryszard Mindur Michał Mindur Michalina Jakubowski
11 19 Jun 1929 137 Nadolany Kazimiera Kawa Józef Kawa Józefa Drozd
12 04 Jul 1929 45 Nadolany Bartłomiej Silarski Bartłomiej Silarski Maria Silarski
13 05 Jul 1929   Nadolany Kamila Burnat Michał Burnat Maria Kozimor
14 16 Jul 1929 92 Nadolany Władysław Sabat Tomasz Sabat Maria Wajda
15 08 Jul 1929 56 Nadolany Leopold Kozimor Józef Kozimor Stefania Dąbrowski
Original Record Page 235
16 24 Jul 1929 1 Nadolany Wanda Drewnik Karol Drewnik Olga Szczerba
17 11 Aug 1929 92 Nadolany Mieczysław Kurnik Andrzej Kurnik Genowefa Słysz
18 07 Aug 1929   Nadolany Jerzy Drozd Michał Drozd Franciszka Kindlarski
19 22 Aug 1929 60 Nadolany Mieczysław Pawiak Bronisław Pawiak Helena Długosz
20 24 Aug 1929   Nadolany Łucja Saładjek Jerzy Saładjek Maria Barański
21 18 May 1929 134 Nadolany Izabela Drozd Wiktor Drozd Michalina Kindlarski
22 26 Sep 1929 10 Nadolany Augustyn Drozd Wincenty Drozd Maria Kożma
23 25 Sep 1929 123 Nadolany Augustyna Gorzkowski Jan Gorzkowski Józefa Kozimor
24 30 Sep 1929   Nadolany Augustyn Sabat Stanisław Sabat Rozalia Burnat
Original Record Page 236
25 17 Oct 1929 88 Nadolany Edward Ołowiany Bazyli Ołowiany Karolina Kozimor
26 21 Oct 1929 99 Nadolany Mieczysław Słysz Piotr Słysz Bronisława Pankiewicz
27 07 Nov 1929 112 Nadolany Elżbieta Kopacz Tomasz Kopacz Zofia Kończyk
28 18 Nov 1929 95 Nadolany Augustyn Orybkiewicz Jan Orybkiewicz Zofia Czapla
29 20 Nov 1929 100 Nadolany Mieczysław Kopacz Józef Kopacz Monika Mindur
30 17 Nov 1929 71 Nadolany Irena Sokołowski Kazimierz Sokołowski Jadwiga Lenio
31 03 Dec 1929 30 Nadolany Władysław Szatkowski Karol Szatkowski Ludwika Zieliński
32 18 Dec 1929 22 Nadolany Edward Słysz Andrzej Słysz Katarzyna Czupiel
33 23 Nov 1929   Nadolany Mieczysław Kożma Cyryl Kożma Maria Sawka
Original Record Page 237
34 28 Oct 1929   Nadolany Zdzisław Gorzkowski Andrzej Gorzkowski Maria Gajdosz
1930
1 01 Jan 1930 16 Nadolany Mieczysław Silarski Piotr Silarski Maria Pluskwik
2 21 Dec 1929 66 Nadolany Władysława Gac Andrzej Gac Rozalia Rabicki
3 25 Jan 1930 15 Nadolany Elżbieta Drozd Jan Drozd Józefa Muszański
4 20 Feb 1930 89 Nadolany Kazimiera Struss Stefan Struss Maria Rajchel
5 21 Feb 1930 110 Nadolany Mieczysława Kożma Jakub Kożma Paulina Silarski
6 08 Mar 1930 55 Nadolany Augustyn Łuczyński Jan Łuczyński Paraskiewia Hreczniak
7 18 Mar 1930 14 Nadolany Józef Burnat Antoni Burnat Ludwika Kozimor
Original Record Page 238
8 10 May 1930 99 Nadolany Zofia Burnat Piotr Burnat Maria Paszkiewicz
9 22 May 1930 94 Nadolany Stanisław Słysz Antoni Słysz Franciszka Piszczyński
10 25 May 1930 25 Nadolany Mieczysław Majka Franciszek Majka Alojza Piszczyński
11 23 May 1930   Nadolany Wanda Żmigrodzki Władysław Żmigrodzki Wincentyna Pawiak
12 05 May 1930 75 Nadolany Irena Standryt   Maria Standryt
13 25 Jun 1930 122 Nadolany Wilhelm Leczowicz Tomasz Leczowicz Antonina Serwoński
14 01 Jul 1930 92 Nadolany Andrzej Sabat Tomasz Sabat Maria Wajda
15 15 Jul 1930 108 Nadolany Krystyna Jakubowski Władysław Jakubowski Zofia Kornecki
16 09 Aug 1930 30 Nadolany Tadeusz Skwarczyński Julian Skwarczyński Michalina Drozd
Original Record Page 239
17 28 Aug 1930 114 Nadolany Fryderyk Lenio Paweł Lenio Salomea Mołocznik
18 12 Sep 1930 64 Nadolany Izabela Jakubowski Jan Jakubowski Maria Szatkowski
19 15 Sep 1930   Nadolany Jadwiga Kowaczyk Wojciech Kowaczyk Józefa Drozd
20 25 Sep 1930 75 Nadolany Zbigniew Burnatowski Adam Burnatowski Agata Kużmiak
21 12 Oct 1930 142 Nadolany Jan Moskalewicz Teofil Moskalewicz Maria Silarski
22 19 Oct 1930 32 Nadolany Władysław Sabat Paweł Sabat Rozalia Naparła
23 21 Oct 1930 3 Nadolany Augustyn Kozimor Stanisław Kozimor Karolina Jakubowski
24 22 Oct 1930 102 Nadolany Jan Kopacz Władysław Kopacz Maria Sabat
25 05 Nov 1930 51 Nadolany Tadeusz Harajda Grzegorz Harajda Józefa Bednarczyk
Original Record Page 240
26 18 Dec 1930 12 Nadolany Helena Jakubowski Wincenty Jakubowski Maria Sodomor
27 22 Dec 1930 83 Nadolany Zdzisław Silarski Józef Silarski Maria Drozd
1931
1 10 Jan 1931 94 Nadolany Ksawera Bednarczyk Ludwik Bednarczyk Marcianna Moskalewicz
2 18 Jan 1931 14 Nadolany Stanisław Pawiak Kazimierz Pawiak Anna Tymczszyn
3 28 Jan 1931 100 Nadolany Maria Kopacz Józef Kopacz Maria Mindur
4 15 Mar 1931 2 Nadolany Zbigniew Jakubowski Józef Jakubowski Antonina Kopacz
5 21 Mar 1931 111 Nadolany Józef Gac   Antonina Gac
6 27 Mar 1931 9 Nadolany Joanna Kawa Józef Kawa Józefa Drozd
Original Record Page 241
7 20 Apr 1931 18 Nadolany Edward Drozd   Michalina Drozd
8 28 Apr 1931 24 Nadolany Joanna Ołowiany Bazyli Ołowiany Karolina Kozimor
9 28 May 1931 93 Nadolany Mieczysław Łuczyński Jan Łuczyński Paraskiewia Hrecznik
10 09 Jun 1931 104 Nadolany Eugenia Żelak Bazyli Żelak Antonina Majka
11 02 Jul 1931 62 Nadolany Tadeusz Drozd Wincenty Drozd Maria Kożma
12 08 Jul 1931 97 Nadolany Helena Jakubowski   Wanda Jakubowski
13 28 Jul 1931 40 Nadolany Stanisław Lenio Wincenty Lenio Zofia Macnar
14 10 Apr 1931 112 Nadolany Zbigniew Dębicki Jan Dębicki Michalina Leszczak
Original Record Page 242
15 23 Aug 1931 86 Nadolany Roman Chrząszcz Jan Chrząszcz Helena Wojtowicz
16 16 Aug 1931   Nadolany Irena Drozd Michał Drozd Franciszka Kindlarski
17 24 Aug 1931 42 Nadolany Leopold Serwoński Józef Serwoński Michalina Kawa
18 28 Aug 1931 7 Nadolany Jan Kozimor Dominik Kozimor Magdalena Gac
19 04 Oct 1931 5 Nadolany Mieczysław Czapla Jan Czapla Sabina Kawa
20 23 Oct 1931 53 Nadolany Jan Drozd Stanisław Drozd Salomea Jasiński
21 01 Nov 1931 8 Nadolany Irena Jakubowski Władysław Jakubowski Anna Kornecki
22 10 Oct 1931 80 Nadolany Józefa Bednarz Franciszek Bednarz Maria Gorzkowski
Original Record Page 243
23 18 Dec 1931 140 Nadolany Zdzisław Sęk Władysław Sęk Teresa Hajduczek
24 23 Dec 1931 143 Nadolany Joanna Kożma Józef Kożma Maria Madarasz
25 15 Dec 1931   Nadolany Zdzisława Szczerba Stefan Szczerba Rozalia Balwierczak
26 24 Dec 1931 74 Nadolany Stanisław Szatkowski Karol Szatkowski Ludwika Zieliński
1932
1 10 Jan 1932 4 Nadolany Czesława Kozimor Wawrzyniec Kozimor Kazimiera Banasiewicz
2 05 Jan 1932 36 Nadolany Władysław Kozimor   Michalina Kozimor
3 20 Jan 1932 14 Nadolany Bronisław Burnat Michał Burnat Maria Kozimor
4 23 Jan 1932 71 Nadolany Julian Sokołowski Kazimierz Sokołowski Jadwiga Lenio
Original Record Page 244
5 31 Jan 1932 50 Nadolany Maria Kindlarski Piotr Kindlarski Zofia Burnatowski
6 07 Feb 1932   Nadolany Jan Mindur Michał Mindur Michalina Jakubowski
7 17 Jan 1932 63 Nadolany Jan Fujara Józef Fujara Paulina Pałuk
8 14 Mar 1932 29 Nadolany Augustyna Wdowiak Jan Wdowiak Maria Szczerba
9 24 Mar 1932 100 Nadolany Kazimierz Kozimor Józef Kozimor Stefania Dąbrowski
10 03 Apr 1932 66 Nadolany Augustyn Gac Andrzej Gac Rozalia Rabicki
11 10 Mar 1932 14 Nadolany Paulina Pawiak Kazimierz Pawiak Anna Tymczyszyn
12 04 Apr 1932   Nadolany Mieczysław Drozd Andrzej Drozd Salomea Bednarczyk
13 12 Jun 1932 10 Nadolany Izydora Mindur Wojciech Mindur Maria Pawiak
Original Record Page 245
14 17 Jun 1932 22 Nadolany Edmund Skworczyński Julian Skworczyński Michalina Drozd
15 14 Apr 1932 21 Nadolany Maria Sabat Tomasz Sabat Maria Wajda
16 06 Apr 1932   Nadolany Izabela Błażejowski Józef Błażejowski Anna Czyz
17 17 Apr 1932 5 Nadolany Stanisław Kożma Cyryl Kożma Maria Sawka
18 01 Jul 1932 2 Nadolany Izydora Jakubowski Józef Jakubowski Antonina Kopacz
19 09 Sep 1932 50 Nadolany Stanisław Patrylak   Rozalia Patrylak
20 24 Sep 1932 56 Nadolany Jan Kopacz Józef Kopacz Maria Mindur
21 13 Oct 1932 72 Nadolany Stanisława Burnat Antoni Burnat Ludwika Kozimor
22 11 Nov 1932   Nadolany Eugeniusz Majka Marcin Majka Katarzyna Pochobiński
Original Record Page 246
23 08 Dec 1932 60 Nadolany Stanisław Kozimor   Helena Kozimor
24 01 Dec 1932 98 Nadolany Kazimierz Wójcik Franciszek Wójcik Maria Kawa
25 27 Dec 1932 32 Nadolany Stanisława Burnat Piotr Burnat Maria Paszkiewicz
1933
1 03 Jan 1933 28 Nadolany Władysława Kozimor Paweł Kozimor Rozalia Sołtys
2 12 Jan 1933 73 Nadolany Elżbieta Słysz Andrzej Słysz Katarzyna Czupiel
3 06 Feb 1933   Nadolany Jan Sołtys Stanisław Sołtys Józefa Drozd
4 21 Apr 1933 7 Nadolany Tadeusz Kozimor Dominik Kozimor Magdalena Gac
Original Record Page 247
5 02 Jun 1933 31 Nadolany Mieczysław Orybkiewicz Jan Orybkiewicz Zofia Czapla
6 09 May 1933 40 Nadolany Fryderyk Sęk Bronisław Sęk Katarzyna Frydrych
7 11 May 1933 16 Nadolany Władysław Szatkowski Andrzej Szatkowski Anna Opryszko
8 22 Jun 1933 22 Nadolany Augustyn Ołowiany Bazyli Ołowiany Karolina Kozimor
9 04 Jul 1933 14 Nadolany Jan Żmigrodzki Władysław Żmigrodzki Wincentyna Pawiak
10 11 Apr 1933 90 Nadolany Fryderyk Standryk   Maria Standryk
11 12 Jul 1933 56 Nadolany Irena Saładjak Jerzy Saładjak Maria Barański
12 19 Jul 1933 36 Nadolany Felicja Burnat Paweł Burnat Eleonora Słysz
Original Record Page 248
13 14 Sep 1933 38 Nadolany Władysław Majka Paweł Majka Józefa Tymczak
14 17 Sep 1933 71 Nadolany Zbigniew Dembicki   Kazimiera Dembicki
15     Nadolany Zenon Banek Leon Banek Katarzyna Szczęrwa
16 20 Oct 1933   Nadolany Kazimiera Banasiewicz Antoni Banasiewicz Zofia Kilar
17 24 Nov 1933 4 Nadolany Stefania Kozimor Wawrzyniec Kozimor Kazimiera Banasiewicz
18 27 Nov 1933 8 Nadolany Władysław Serwoński Józef Serwoński Michalina Kawa
1934
1 01 Jan 1934   Nadolany Helena Słysz Dymitr Słysz Maria Dębicki
2 13 Jan 1934 104 Nadolany Tadeusz Sołtys Jan Sołtys Antonina Lach
Original Record Page 249
3 21 Jan 1934 114 Nadolany Berta Lenio Paweł Lenio Salomea Mołocznik
4 24 Feb 1934 88 Nadolany Tadeusz Chrząszcz Jan Chrząszcz Helena Wójtowicz
5 25 Feb 1934 87 Nadolany Jerzy Kozimor Stanisław Kozimor Zuzanna Banasiewicz
6 08 Apr 1934 118 Nadolany Urszula Burnatowski Jan Burnatowski Władysława Kuczmarz ?
7 24 Mar 1934 88 Nadolany Wiesław Kindlarski Jan Kindlarski Józefa Balwierczak
8 16 May 1934   Nadolany Joanna Silarski Jan Silarski Maria Olejarczyk
9 04 May 1934 8 Nadolany Maria Jakubowski Władysław Jakubowski Zofia Kornecki
9a 01 Mar 1934   Nadolany Emil Jakubowski Jan Jakubowski Maria Szatkowski
10 17 Jun 1934 21 Nadolany Mieczysława Skwarczyński Jerzy Skwarczyński Michalina Drozd
Original Record Page 250
11 07 May 1934 114 Nadolany Jadwiga Kożma Józef Kożma Maria Madarasz
12 28 May 1934 10 Nadolany Aleksandra Mindur Wojciech Mindur Maria Pawiak
13 30 Jun 1934 52 Nadolany Joanna Drozd Wincenty Drozd Maria Kożma
14 24 Jul 1934 5 Nadolany Leopold Kożma Cyryl Kożma Zuzanna Mindur
15 12 Aug 1934 37 Nadolany Maria Czapla Jan Czapla Sabina Kawa
16 12 Aug 1934 122 Nadolany Władysława Błażejowski Józef Błażejowski Anna Czyż
16a 01 Dec 1934   Nadolany Elizeusz Marcinkowski Stanisław Marcinkowski Genowefa Longawa
16b 01 Mar 1935   Nadolany Emil Jakubowski Jan Jakubowski Maria Szatkowski
Original Record Page 251
17 18 Jul 1934 100 Nadolany Mieczysław Kozimor Józef Kozimor Stefania Dąbrowski
18 18 Aug 1934 22 Nadolany Halina Kożma Jakub Kożma Paulina Silarski
19 28 Aug 1934 45 Nadolany Jan Balwierczak Bronisław Balwierczak Augustyna Sielarski
20 02 Sep 1934 80 Nadolany Regina Bednarz Franciszek Bednarz Maria Gorzkowski
21 04 Oct 1934   Nadolany Zdzisław Michoń Mieczysław Michoń Rozalia Leczowicz
22 07 Nov 1934 9 Nadolany Stanisława Kawa Józef Kawa Józefa Drozd
23 03 Dec 1934 11 Nadolany Zdzisław Pawiak Tadeusz Pawiak Paulina Czupil
24 24 Dec 1934 28 Nadolany Adam Barański Józef Barański Maria Ołowiańczyk
25 20 Dec 1934 49 Nadolany Czesława Zubik Florian Zubik Stanisława Słysz
Original Record Page 252
26 24 Dec 1934 17 Nadolany Joanna Pawiak Kazimierz Pawiak Anna Tymczyszyn
27 14 Dec 1934 79 Nadolany Zbigniew Wdowiak   Zofia Wdowiak
28 28 Sept 1934   Nadolany Jan Szarak Jan Szarak Anna Torek
1935
1 01 Jan 1935 115 Nadolany Wiesław Sęk Bolesław Sęk Maria Skrabut
2 14 Jan 1935 74 Nadolany Eugeniusz Gac StanisŁaw Gac Maria Kocan
3 08 Feb 1935 94 Nadolany Ksawera Sabat Paweł Sabat Zofia Ołowiany
4 26 Feb 1935 141 Nadolany Jan Gac Wincenty Gac Karolina Drozd
5 09 Mar 1935 18 Nadolany Romuald Sołtys Władysław Sołtys Paulina Drozd
Original Record Page 253
6 25 Jun 1935 16 Nadolany Jan Silarski Piotr Silarski Maria Pluskwik
7 20 Jun 1935 53 Nadolany Józef Drozd Stanisław Drozd Salomea Jasiński
8 09 Mar 1935 55 Nadolany Henryk Łuczyński Stanisław Łuczyński Florentyna Wais
9 25 Jun 1935   Nadolany Zbigniew Sołtys Stanisław Sołtys Józefa Drozd
10 07 Jul 1935 49 Nadolany Leokadia Silarski Adolf Silarski Anna Maczużak
11 08 Aug 1935 5 Nadolany Wanda Czapla Karol Czapla Anna Kopacz
12 14 Jul 1935 100 Nadolany Wiesława Sokołowski Kazimierz Sokołowski Jadwiga Lenio
13 31 Aug 1935 110 Nadolany Józef Szatkowski Andrzej Szatkowski Anna Opryscko
Original Record Page 254
14 11 Feb 1935 66 Nadolany Jan Gac Andrzej Gac Rozalia Rabicki
15 14 Dec 1935 25 Nadolany Jan Majka Franciszek Majka Regina Piszczyński
1936
1 01 Jan 1936 126 Nadolany Wanda Szatkowski Jan Szatkowski Bronisława Bednarczyk
2 23 Jan 1936   Nadolany Wiesława Słysz Piotr Słysz Bronisława Pankiewicz
3 02 Feb 1936 18 Nadolany Wanda Burnatowski Jakub Burnatowski Michalina Drozd
4 25 May 1936 40 Nadolany Czesława Maria Wincenty Lenio Zofia Macnar
5 25 Apr 1936 26 Nadolany Natalia Burnat Michał Burnat Maria Kozimor
6 Apr 1936 27 Nadolany Ksawera Burnat Antoni Burnat Ludwika Kozimor
Original Record Page 255
7 15 Mar 1936 78 Nadolany Marian Kozimor Stanisław Kozimor Zuzanna Banasiewicz
8 20 Jun 1936 113 Nadolany Daniela Kożma Józef Kożma Maria Madarasz
9 23 Jul 1936 68 Nadolany Tadeusz Silarski Józef Silarski Maria Drozd
10 06 Aug 1936 16 Nadolany Zdzisław Silarski Piotr Silarski Maria Pluskwik
11 19 Aug 1936 108 Nadolany Helena Jakubowski Władysław Jakubowski Zofia Kornecki
12 03 Sep 1936   Nadolany Jan Szarak Iwan Szarak Anna Gorek ?
13 03 Sep 1936 21 Nadolany Stanisław Skworczyński Julian Skworczyński Michalina Drozd
14 28 Aug 1936 92 Nadolany Stanisław Balwierczak Bronisław Balwierczak Augusta Silarski
15 22 Sep 1936   Nadolany Genowefa Kozimor Paweł Kozimor Rozalia Sołtys
Original Record Page 256
16 08 Oct 1936 104 Nadolany Mieczysława Kozimor Bronisław Kozimor Weronika Sołtys
17 11 Oct 1936 110 Nadolany Maria Sęk Bronisław Sęk Katarzyna Fydrych
18 05 Dec 1936 11 Nadolany Emil Pawiak Tadeusz Pawiak Paulina Czupiel
19 04 Dec 1936 120 Nadolany Wiesław Kowalczyk Michał Kowalczyk Józefa Sołtys
20 25 Dec 1936 28 Nadolany Wanda Siwik Grzegorz Siwik Maria Kozimor
21 17 Dec 1936 4 Nadolany Adamina Kozimor Wawrzyniec Kozimor Kazimiera Banasiewicz
22 11 Nov 1936 6 Nadolany Jan Skarbowski Paweł Skarbowski Eleonora Jakubowski
23 blank          
Original Record Page 257
24 24 Dec 1936   Nadolany Mieczysław Kozimor Józef Kozimor Anna Thorek
1937
1 10 Dec 1936 124 Nadolany Zbigniew Kawa Albin Kawa Ksenia Kastraniec
2 15 Jan 1937 74 Nadolany Mieczysława Szatkowski Karol Szatkowski Ludwika Zieliński
3 01 Jan 1937 133 Nadolany Stanisław Piech Paweł Piech Rozalia Suwała
4 05 Apr 1937 135 Nadolany Władysław Próżny Józef Próżny Anna Biłas
5 25 May 1937 22 Nadolany Aleksandra Kożma Jakub Kożma Paulina Silarski
7 15 Jun 1937   Nadolany Stanisław Anoniewicz Fesko Anoniewicz Anastazja Jacyła
8 01 Aug 1937 105 Nadolany Mieczysław Silarski Jan Silarski Maria Olejarczyk
9 26 Jul 1937 143 Nadolany Anna Kożma Józef Kożma Maria Madarasz
Original Record Page 258
10 18 Oct 1937 101 Nadolany Alicja Gac Wincenty Gac Karolina Drozd
11 03 Oct 1937 9 Nadolany Władysława Kawa Józef Kawa Józefa Drozd
12 29 Oct 1937 79 Nadolany Marian Wdowiak   Kazimiera Wdowiak
13 13 Nov 1937   Nadolany Anna Sęk Bolesław Sęk Maria Skrabut
14 02 Sep 1937 51 Nadolany Joanna Jakubowski Wincenty Jakubowski Maria Sodomir
1938
1 25 Dec 1937 87 Nadolany Augustyn Dydio Michał Dydio Czesława Banasiewicz
2 11 Jan 1938 111 Nadolany Joanna Zubel Jan Zubel Maria Silarski
3 06 Jan 1938 119 Nadolany Zenon Kwarciak Bronisław Kwarciak Wanda Sieradzki
Original Record Page 259
4 10 Jan 1938 130 Nadolany Fryderyk Pawiak Kazimierz Pawiak Anna Tymczyszyn
5 23 Jan 1938 33 Nadolany Mieczysław Anoniewicz Fesko Anoniewicz Anastazja Jacył
6 09 Jan 1938   Nadolany Lesław Silarski Wincenty Silarski Władysława Gac
7 15 Mar 1938 77 Nadolany Józef Sabat Paweł Sabat Rozalia Naparła
8 04 Mar 1938 55 Nadolany Wanda Serwoński Józef Serwoński Maria Długosz
9 10 Mar 1938 133 Nadolany Jan Piech Paweł Piech Rozalia Suwała
10 11 Apr 1938 28 Nadolany Michał Kozimor Bronisław Kozimor Katarzyna Ziałyk
11 23 May 1938 16 Nadolany Czesława Silarski Piotr Silarski Maria Pluskwik
12 28 May 1938 78 Nadolany Alicja Kozimor Stanisław Kozimor Zuzanna Banasiewicz
Original Record Page 260
13 20 Jun 1938 4 Nadolany Mieczysław Kozimor Wawrzyniec Kozimor Kazimiera Banasiewicz
14 20 Jun 1938 78 Nadolany Halina Banasiewicz Bronisław Banasiewicz Felicja Moskalewicz
15 18 Jun 1938 136 Nadolany Wanda Silarski Stanisław Silarski Katarzyna Gębuś
16 01 Jul 1938 35 Nadolany Augustyn Harajda Grzegorz Harajda Józefa Bednarczyk
17 09 Aug 1938 84 Nadolany Jan Czapla Karol Czapla Anna Kopacz
18 27 Nov 1938 29 Nadolany Joanna Sabat Paweł Sabat Zofia Ołowiany
19 16 Dec 1938   Nadolany Czesława Hojsan Józef Hojsan Kazimiera Kulikowski
20 03 Dec 1938   Nadolany Wanda Drozd Jan Drozd Józefa Muszański
Original Record Page 261
1939
1 18 Feb 1938   Nadolany Mieczysław Sokołowski Kazimierz Sokołowski Jadwiga Lenio
2 18 Dec 1938 58 Nadolany Mieczysława Zubik Florian Zubik Stanisława Słysz
3 08 Jul 1935   Nadolany Paulina Słysz Andrzej Słysz Katarzyna Czupiel
4 15 Mar 1939 6 Nadolany Jan Skarbowski Paweł Skarbowski Leonia Jakubowski
5 01 May 1939   Nadolany Elida Dydio Michał Dydio Czesława Banasiewicz
6 10 May 1939 69 Nadolany Stanisława Pawiak Bronisław Pawiak Maria Długosz
7 16 Jul 1939 122 Nadolany Marian Błażejowski Józef Błażejowski Anna Czyż
8 09 May 1939 49 Nadolany Alina Silarski Adolf Silarski Anna Maczużak
Original Record Page 262
9 12 Jun 1939   Nadolany Zbigniew Drozd Michał Drozd Karolina Kruczek
10 23 Dec 1937   Nadolany Edward Banasiewicz Paweł Banasiewicz Wilhelmina Błażejowski
11 27 Oct 1939 1 Nadolany Tadeusz Łoziński Roman Łoziński Wanda Krzywkowicz Pożniak
12 13 Nov 1939 18 Nadolany Jan Barański Józef Barański Maria Ołowiańczyk
13 12 Dec 1939 7 Nadolany Edward Kozimor Dominik Kozimor Magdalena Gac
15 04 Jan 1939   Nadolany Marian Burnat Paweł Burnat Eleonora Słysz
16 09 Feb 1939 7 Nadolany Marian Majka Paweł Majka Józefa Tymczak
17 12 Oct 1939   Nadolany Zdzisław Banasiewicz Antoni Banasiewicz Zofia Kilar
Original Record Page 263
1 06 Jan 1940   Nadolany Mieczysław Pałuk Jakub Pałuk Maria Krzysik
2 18 Feb 1940 16 Nadolany Władysław Silarski Stanisław Silarski Katarzyna Gębus
3 26 Feb 1940 143 Nadolany Wanda Kożma Józef Kożma Maria Madarasz
4 08 May 1940 3 Nadolany Eugeniusz Mindur Michał Mindur Michalina Jakubowski
5 21 May 1940 85 Nadolany Wiesława Lenio Paweł Lenio Bronisława Januszczak
6 05 Jun 1940 4 Nadolany Barbara Kozimor Wawrzyniec Kozimor Kazimiera Banasiewicz
7 04 May 1940   Bukowsko Tadeusz Leczowicz Tomasz Leczowicz Antonina Serwoński
8 25 Jun 1940 108 Nowotaniec Joanna Jakubowski Władysław Jakubowski Zofia Kornecki
Original Record Page 264
9 02 Aug 1940   Nadolany Marian Kowalczyk Wojciech Kowalczyk Józefa Drozd
10 06 Aug 1940 115 Nadolany Adam Sęk Bolesław Sęk Maria Skrabut
11 22 Aug 1940   Nadolany Helena Wielgos Michał Wielgos Wilhelmina Kozimor
12 06 Sep 1940 54 Nadolany Jan Silarski Adolf Silarski Anna Maczużak
13 03 Sep 1940 37 Nadolany Kazimierz Czapla Jan Czapla Sabina Kawa
14 18 Jun 1940 78 Nadolany Jan Pudelski Władysław Pudelski Stefania Błażejowski
15 20 Sep 1940 27 Nadolany Marian Mindur Władysław Mindur Joanna Rajchel
16 26 Oct 1940 67 Nadolany Krystyna Banasiewicz Jan Banasiewicz Władysława Fołta
17 28 Nov 1940   Nadolany Adam Kożma Antoni Kozma Władysława Drozd
18 23 Nov 1940 83 Nadolany Adam Szatkowski Jakub Szatkowski Antonina Orybkiewicz
Original Record Page 265
19 03 Nov 1940 133 Nadolany Józef Piech Paweł Piech Rozalia Suwała
20 06 Dec 1940 62 Nadolany. Henryk Pawiak Władysław Pawiak Stanisława Majka
21 13 Dec 1940 33 Nadolany Augustyn Kozimor Bronisław Kozimor Veronika Sołtys
1941
1 03 Jan 1941   Nadolany Czesław Hojsan Józef Hojsan Kazimiera Kulikowski
2 14 Feb 1941 112 Nadolany Stanisław Majka Marcin Majka Katarzyna Podsieliński ?
3 04 Jan 1941 91 Nadolany Wanda Kawa Albin Kawa Ksenia Kastraniec
4 19 Mar 1941   Nadolany Józef Dembicki Franciszek Dembicki Teresa Łuczyński
5 30 Mar 1941 51   Wiesław Jakubowski Wincenty Jakubowski Maria Sandomierz
Original Record Page 266
6 01 Apr 1941 71 Nadolany Joanna Olejasz Jan Olejasz Michalina Sabat
7 18 Apr 1941   Nadolany. Adam Majka Paweł Majka Józefa Tymczak
8 02 Jul 1941   Nadolany Wanda Silarski Franciszek Silarski Albina Serwoński
9 01 Aug 1941   Nadolany Edward Kowalczyk Wojciech Kowalczyk Józefa Drozd
10 08 Oct 1941 27 Nadolany . Władysława Czapla Bronisław Czapla Maria Burnat
11 15 Nov 1941 40 Nadolany Fryderyk Słysz   Maria Słysz
12 13 Nov 1941   Nadolany Jan Kozimor Paweł Kozimor Rozalia Sołtys
12 a 30 Oct 1941 78 Nadolany Jan Pudelski Władysław Pudelski Stefania Błażejowski
Original Record Page 267
1942
1 17 Feb 1942   Nadolany Tadeusz Silarski Piotr Silarski Maria Pluskwik
2 21 Feb 1942 21 Nadolany. Maria Kwarczyński Julian Kwarczyński Michalina Drozd
3 08 Apr 1942 113 Nadolany Antoni Majka Franciszek Majka Alojza Piszczyński
4 04 May 1942 115 Nadolany Adam Senk Bolesław Senk Maria Skrabut
5 02 Jun 1942 9 Nadolany . Teresa Kawa Józef Kawa Józefa Drozd
6 09 May 1942 50 Nadolany Barbara Kozimor Jan Kozimor Władysława Żmigrodzki
7 15 Jul 1942 17 Nadolany Emil Pawiak Jan Pawiak Antonina Sabat
8 24 Sep 1942   Nadolany Tadeusz Silarski   Józefa Silarski
Original Record Page 268
9 03 Jul 1942   Nadolany Maria Banasiewicz Paweł Banasiewicz Wilhelmina Błażejowski
10 13 Sep 1942 72 Nadolany. Wanda Błażejowski Franciszek Błażejowski Joanna Piszczyński
11 03 Oct 1942   Nadolany Wiesław Dydio Michał Dydio Czesława Banasiewicz
12 03 Oct 1942   Nadolany Edward Dydio Michał Dydio Czesława Banasiewicz
13 11 Dec 1942 67 Nadolany . Elżbieta Banasiewicz Jan Banasiewicz Władysława Fołta
14 25 Dec 1942   Nadolany Fryderyk Drozd Wiktor Drozd Michalina Kindlarski
1943
1 02 Jan 1943   Nadolany Danuta Gac Władysław Gac Ewa Madarasz
2 04 Jan 1943 101 Nadolany Mieczysław Kawa Albin Kawa Ksenia Kastraneć
Original Record Page 269
3 05 Feb 1943 80 Nadolany Zdzisław Bednarz Franciszek Bednarz Maria Gorzkowski
4 19 Mar 1943 35 Nadolany Czesława Próżny Józef Prozny Anna Biłas
5 27 Jun 1943 4 Nadolany Władysław Kozimor Wawrzyniec Kozimor Kazimiera Banasiewicz
6 02 Jul 1943 85 Nadolany Wanda Lenio Paweł Lenio Bronisława Januszczak
7 14 Oct 1943 88 Nadolany Edward Kindlarski Jan Kindlarski Józefa Balwierczak
8 09 Oct 1943 31 Nadolany Stanisław Orybkiewicz Jan Orybkiewcz Zofia Czapla
9 18 Nov 1943 99 Nadolany Adam Kindlarski Stanisław Kindlarski Teofila Burnat
10 17 Dec 1943 117 Nadolany Henryk Kozimor Stanisław Kozimor Zuzanna Banasiewicz
  12 Dec 1944     Kazimiera Naparła Józef Naparła Maria Sokołowski
Original Record Page 270
1944
16 04 May 1944   Nadolany Edward Silarski Stanisław Silarski Katarzyna Gembuś
1 25 Jan 1944   Nadolany Mieczysław Silarski Franciszek Silarski Albina Serwonski
2 16 Jan 1944 5 Nadolany Barbara Kożma Jan Kożma Eugenia Mindur
3 11 Jan 1944 75 Nadolany Ryszarda Sieradzki Kazimierz Sieradzki Genowefa Szatkowski
4 25 Feb 1944 147 Nadolany Zbigniew Stabryła Karol Stabryła Bronisława Gac
5 30 Mar 1944 110 Nadolany Joanna Senk Bronisław Senk Katarzyna Frydryk
6 04 Jun 1944 146 Nadolany Bogdan Deptuch Roman Franciszek Deptuch Czesława Gac
7 28 May 1944 42 Nadolany Wanda Serwoński Józef Serwoński Michalina Kawa
8 12 May 1944 92 Nadolany Maria Balwierczak Bronisław Balwierczak Augustyna Silarski
9 15 Jul 1944 143 Nadolany Czesław Wielgos Michał Wielgos Wilhelmina Kozimor
Original Record Page 271
10 29 Aug 1944   Nadolany Marian Kozimor Wawrzyniec Kozimor Kazimiera Banasiewicz
11 15 Oct 1944 135 Nadolany. Teresa Gac Stanisław Gac Joanna Burnat
12 05 Jul 1944   Nadolany Ryszard Sokołowski Adam Sokołowski Joanna Słysz
13 04 May 1944 15 Nadolany Edward Silarski Stanisław Silarski Katarzyna Gębuś
14 29 Jun 1944   Nadolany Kazimierz Kawa Albin Kawa Krystyna Kastraniec
15 10 Sep 1944 83 Nadolany Halina Dembicki Jan Dembicki Władysława Gorzkowski
1945
1 02 Jan 1945   Nadolany   Tadeusz Majka Adela Kielar
2 19 Mar 1945   Nadolany Eugeniusz Kożma aka Solecki ** ** Stefania Kożma
3 17 May 1945   Nadolany Wanda Dydio Michał Dydio Czesława Banasiewicz
Original Record Page 272
4 11 Oct 1945 124 Nadolany Mieczysława Czapla Karol Czapla Anna Kopacz
Nadolany Baptisms Volume IV, 1900 - 1945, powiat Sanok, old województwo Krosno

Footnotes

The first two records on Page 163 are baptisms from another village, not Nadolany or Nowotaniec. They are not transcribed here.

Page 272 also contains baptisms from Wola Sękowa, 1900. Those are not transcribed here.

The record numbers on page 270 appear to be incorrect but that’s the way the priest wrote them. If you look at the record numbers on page 271 you will see how it falls together.

  1. * This record states that Józefa Szczerba was baptized into the Roman Catholic faith from the Greek Catholic faith in the church in Nadolany.
  2. ** This record states that apparently Władysław Solecki married the mother, Stefania Kożma and adopted the infant. More information is available in the record.
  3. Page 204, Rec. # 10 No surname is listed for the infant or the father. See Nadolany Civil Births, Volume 10, 1900-1945. Page 64, Rec. # 10

For more information contact Debbie Greenlee.

Transcription and English translation © 2020 Deborah Greenlee; no claim made to original records; used at this web site by express permission; all other rights reserved.